Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marketingcommunicatie 235297/3095/2324/1/38
Studiegids

Marketingcommunicatie 2

35297/3095/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frans Emilie, Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Marketingcommunicatie.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft je een overzicht van de fundamenten, technieken en toepassingen van marketingcommunicatie. In deze cursus wordt telkens een hoofdstuk praktisch uitgediept om zo alle elementen van de communicatiemix waaronder social media, internet, public relations, sponsoring, verkoopacties, adverteren en direct marketing aan de hand van praktische cases te oefenen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vergelijkt verschillende marketing communicatie instrumenten zowel voor interne als externe stakeholders.
Je benoemt de verschillende stappen van een communicatieplan.
Je illustreert de basisprincipes van geïntegreerde communicatie.
Je past de verschillende marketingcommunicatie budgetteringsmethodes toe.
Je past de basisprincipes van geïntegreerde communicatie toe op een fictieve case.
Je voert een analyse als basis voor de opmaak van een communicatieplan.
Je beschrijft de verschillende stappen en inhoud van een creatieve briefing.

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel leer je de theorie over Marketingcommunicatie meteen concreet om te zetten in praktische toepassingen. Je leert uitgebreid een communicatieplan op te maken en leert keuzes te maken van doelgroepen, touchpoints, communicatiekanalen en communicatiemiddelen. Je past je communicatie-aanpak aan in functie van het te bereiken doel (bereik, engagement, conversie, ...). Met behulp van verschillende praktijkcases geraak je vertrouwd met dit belangrijk onderdeel van de marketingmix.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
MarketingcommunicatieVerplicht€ 68,95
 • Auteur: DE PELSMAEKER EN GEUENS

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Gesloten boek