Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Strategische marketing35298/3095/2324/1/72
Studiegids

Strategische marketing

35298/3095/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Eynde Nii
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Marketing fundamentals.

Korte omschrijving

Aan de hand van lessen, werkcolleges en case studies, wordt er geleerd hoe theoretische marketingconcepten en analyses kunnen aangewend worden om praktische, strategische marketinguitdagingen van een bedrijf op te lossen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je voert een concurrentieanalyse uit.
Je legt uit hoe de missie, marktafbakening en doelstellingen worden ingevuld bij strategische bedrijfsplanning en hoe dit het vertrekpunt vormt voor de stappen binnen marketingplanning.
Je licht de drie verschillende niveaus van de marketingomgeving (micro-, meso en macro) toe.
Je legt uit hoe de omgevingsanalyse kan worden samengevat in een SWOT-analyse en een confrontatiematrix die de basis vormen voor de marketingstrategie.
Je geeft een overzicht van de verschillende stappen van een marketingplan.
Je beschrijft maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de marketingcontext.
Je past methodieken voor strategische marketingplanning toe in cases.
Je kadert de marketinginstrumenten binnen de SMART marketing- en ondernemingsdoelstellingen.

Leerinhoud

Via lessen, werkcolleges en case studies leert de student:

 • het analyseren van de marketingomgeving;
 • de overgang van analyse naar marketingstrategie;
 • marktgerichte marketingstrategie;
 • klantgerichte marketingstrategie;
 • implementatie. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Principes van marketingVerplicht
 • Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek