Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français approfondi du marketing35300/3095/2324/1/43
Studiegids

Le français approfondi du marketing

35300/3095/2324/1/43
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leenkneght Inge
Andere co-titularis(sen): Lycops Valérie, Marchi Leticia
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Le français du marketing OF simultaan te volgen met Le français du marketing.

Korte omschrijving

Je breidt je communicatieve vaardigheden verder uit en verdiept je in de terminologie van de marketingwereld. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in jouw sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je neemt binnen een vertrouwde zakelijke context deel aan een discussie of een vergadering en je houdt het gesprek mee gaande.
Je spreekt klanten vlot aan en je beantwoordt vragen op een heldere manier.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je schrijft een grammaticaal correct zakelijke e-mail waarin je klanten adviseert, informeert.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied en/of de actualiteit op een ERK niveau B1+.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit in het Frans gebruikmakend van de gepaste zakelijke terminologie.
Je past de behandelde grammatica in complexer verband toe op een intermediaire niveau.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over sectorgebonden onderwerpen.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied en/of de actualiteit op een ERK niveau B1+.

Leerinhoud

 • Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld verder uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: vergaderen, discussiëren, een sectorgebonden onderwerp presenteren, professionele afspraken maken met klanten en collega's, mails schrijven.
 • Je verdiept je in vakgerelateerde teksten.
 • Je breidt je grammatica verder uit via zelfstudie. 

De nadruk komt meer en meer op je mondelinge vaardigheden te liggen.

Om vlot te kunnen volgen verwachten we dat je het ERK niveauB1/B1+ hebt.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessie met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk en/of presentatieGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Werkstuk en/of presentatieGesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek