Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Advanced English for marketing35301/3095/2324/1/77
Studiegids

Advanced English for marketing

35301/3095/2324/1/77
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English for marketing OF simultaan te volgen met English for marketing.

Korte omschrijving

Je breidt je professionele communicatievaardigheden verder uit en verdiept je in de woordenschat en communicatievormen van de Marketing, zowel mondeling als schriftelijk. Je geraakt goed vertrouwd met het gepast Engels waarmee je aan de slag kan in jouw sector, zowel gesproken als geschreven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 7.2 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt een langer betoog en volgt probleemloos vergaderingen en uiteenzettingen.
Je implementeert een zeer rijke woordenschat en vakjargon in je communicatie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je neemt actief en resultaatsgericht deel aan een vergadering of een onderhandeling met moedertaalsprekers.
Je schrijft beroepsspecifieke documenten op een adequate manier en in het gepaste taalregister.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig op een spontane manier, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
Je stelt jezelf voor in een jobinterview en kan de daarbij horende documenten (CV en sollicitatiebrief) op een professionele manier opstellen.

Leerinhoud

Je breidt je professionele taalvaardigheid verder uit (Engelse woordenschat, Engelse uitdrukkingen), om zo op een gepaste en genuanceerde manier te kunnen functioneren in de dagelijkse werkomgeving in de bedrijfswereld in het algemeen, en in de marketingsector in het bijzonder. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: vergaderen, debatteren, een sectorgebonden onderwerp presenteren, professionele afspraken maken met klanten en collega's, mails schrijven, klachten formuleren of behandelen, schriftelijke en mondelinge commerciële communicatie... Je verdiept je in vakgerelateerde teksten, en je breidt je grammatica verder uit via zelfstudie.

 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek