Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marktonderzoek35302/3095/2324/1/14
Studiegids

Marktonderzoek

35302/3095/2324/1/14
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Onderzoeksvaardigheden.

Korte omschrijving

De student wordt geïntroduceerd en vervolgens volledig ondergedompeld in marktonderzoek: van exploratief marktonderzoek over kwalitatief marktonderzoek tot kwantitatief marktonderzoek. Alle facetten die bij de verschillende vormen van marktonderzoek van belang zijn, komen aan bod. De student krijgt zowel theoretische kaders mee als praktijkopdrachten. De theorie wordt zo veel mogelijk getoetst aan de realiteit aan de hand van cases: hoe wordt alles in de praktijk toegepast?

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je beschrijft verschillende marketinggerelateerde onderzoeksmethodes en -technieken.
Je beschrijft verschillende soorten experimenten bij marktonderzoek.
Je geeft een overzicht welke tools je kan gebruiken om marketinggerelateerde data te verzamelen en te verwerken.
Je illustreert het gebruik van schalen bij attitudemetingen.
Je maakt de courante basisberekening om een kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek te onderbouwen.
Je formuleert valide aanbevelingen op basis van marktonderzoek.
Je beschrijft de verschillende voorzorgen die je moet nemen om marktonderzoek GDPR-proof te organiseren.
Je onderzoekt het verband tussen twee of meer variabelen.
Je past je analyses aan aan het meetniveau van de variabelen in je dataset.
Je beschrijft de voordelen van mixed method onderzoek ten opzichte van single-instrument onderzoek.
Je vertaalt belangrijke resultaten van je onderzoek zodat je deze kunt integreren in bestaande marketingmodellen. 
Je weet hoe je de kwaliteit van het onderzoek van concurrerende organisaties naar waarde kan schatten.

Leerinhoud

Alle aspecten van marktonderzoek komen aan bod in dit vak:

 • exploratief marktonderzoek;
 • kwalitatief marktonderzoek;
 • kwantitatief marktonderzoek.

Daarbij leren studenten de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk, van mening naar feit: van desk research naar field research, van analyse van bestaande data naar analyse van eigen verzamelde data, van het plannen van gegevensverzameling naar analyse van interviews of segmentanalyse en alle daarbij horende formules: alle facetten van hedendaags marktonderzoek passeren de revue.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Dit is marktonderzoekVerplicht€ 39,40
 • Auteur: De Laet, Picard, Toye

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege

Practicum en/of oefeningen18,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessie met docentensturing
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus
Gesloten boek