Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
B2B marketing35303/3095/2324/1/48
Studiegids

B2B marketing

35303/3095/2324/1/48
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Eynde Nii
Andere co-titularis(sen): Vanderfaeillie Karl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Marketing fundamentals.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel b2b marketing combineert de theoretische en praktische kennis van businessmarketing. De rode draad is hoe de samenwerking tussen organisaties (bijvoorbeeld de inkoop- en verkoopafdelingen) verbeterd kan worden door het afstemmen van de organisatiestructuren en het inzetten van de b2b marketingmix.
De studenten passen b2b-theorie, -modellen en -methoden toe op een business case. Aan de hand van een portfolio opdracht analyseren de studenten de business case en formuleren ze aan de hand van hun bevindingen een advies ter aanpassing en/of ter verbetering van de huidige b2b marketingaanpak. De studenten vormen groepjes en fungeren als ‘marketingadvies-teams’ waar ieder teamlid zich inzet om het gezamenlijk doel te bereiken. Het advies wordt vervolgens gepresenteerd aan experts.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vergelijkt de businessmarkt met de consumentenmarkt.
Je brengt het koopgedrag van organisaties in kaart.
Je beschrijft de stappen in het koopbeslissingsproces van organisaties.
Je onderzoekt aan de hand van een praktische case wat het belang is van service in al haar aspecten in een B2B organisatie.
Je kadert de marketinginstrumenten binnen de B2B marketing- en ondernemingsdoelstellingen.
Je geeft advies op vlak van een maatschappelijk verantwoord B2B marketing en marketingcommunicatieplan voor een bedrijf.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert een zakelijke, gestructureerde presentatie met visuele ondersteuning.

Leerinhoud

Verkenning van het b2b-vakgebied en evoluties
Marketingorganisatie binnen b2b marketing
Koopgedrag van organisaties
Planning en strategie binnen b2b marketing
De b2b marketingmix: product, service, prijs, distributie, communicatie.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Business marketingVerplicht
 • Auteur: Kees Gelderman

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries, excursies, bedrijfsbezoeken
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht met presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht met presentatie
Open boek