Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Gestion du commerce de detail35304/3095/2324/1/82
Studiegids

Gestion du commerce de detail

35304/3095/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication en français EN eerder ingeschreven voor Marketing fundamentals.

Korte omschrijving

Retailmanagement is een zeer bijzondere bedrijfstak waar de relaties tussen verschillende leveranciers zeer gespannen kunnen zijn. Het is zowel de wereld van de grote retailers zoals Aldi, Colruyt, Carrefour, Decathlon, MediaMarkt als die van de uitdagers die vaak creatiever, origineler en goedkoper zijn in hun aanpak.

In deze cursus, die in het Frans wordt gegeven, maakt u kennis met deze boeiende sector waarmee bijna alle consumenten dagelijks in aanraking komen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en bereid je voor op een opdracht die je onderdompelt in de uitdagingen van de retailmanagement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de retailomgeving van A tot Z: van concept store tot flagship store, van instore marketing en integratie van nieuwe media tot visual merchandising en retailstyling.
Je beschrijft hoe en hoe snel de retail branche zich moet aanpassen aan haar multiculturele omgeving en welke uitdagingen daarbij komen kijken.
Je geeft de aspecten van een goed personeels- en communicatiebeleid binnen een retailomgeving weer.
Je geeft de financiële en organisatorische aspecten van het runnen van een retailzaak weer.
Je beschrijft inzichtelijk de belangrijkste kenmerken van de retailmarkt.
Je past actuele inzichten in retail management op een deskundige manier toe in een case.
OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situatie correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

Je verwerft inzicht over de historische evolutie van retail en van de uitdagingen waarvoor de sector in de komende jaren staat.

Je leert omgaan met begrippen als omni-, mutli- en optichannel binnen retail en hoe die concreet ingevuld worden.

Wat is Category management en waarom groeit het belang ervan binnen retail? Efficient Customer Response (ECR) wint steeds meer aan belang in retail: wat is het, waarom is het zo belangrijk en hoe pas je het beste toe?

Met de vergevorderde digitalisering van de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) en de meer gesofisticeerde e-commerce aanpak van een aantal retailers, wordt het nu zaak om de meer hybrid vorm van retail terug te vinden. Wat is de beste mix, hoe en wanneer zet je die in?

Last but not least, willen we de specifieke manier kennen waarmee een retailer de 4P's toepast in retail marketing. Hoe doet de retailer het op vlak van personeelsaanpak, financiële afwegingen etc. 


Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries, excursies, bedrijfsbezoeken
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek