Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project Fast Moving Consumer Goods36854/3095/2324/1/14
Studiegids

Project Fast Moving Consumer Goods

36854/3095/2324/1/14
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Lorens
Andere co-titularis(sen): De Grave Jennifer, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Excel EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Marketing fundamentals EN eerder ingeschreven voor Communication in English.

Korte omschrijving

Je bestudeert de markt van een specifiek fast moving consumer good (FMCG) door een grondig distributie- en consumentenonderzoek. Hierna kent deze markt voor jou geen geheimen meer!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je voert een distributieanalyse uit.
Je formuleert een conclusie vertrekkend uit een kritische evaluatie over de distributieanalyse.
Je voert een consumentenanalyse uit.
Je formuleert een conclusie vertrekkend uit een kritische evaluatie over de consumentenanalyse.
Je analyseert de gegevens van een positionerringsmap en je evalueert kritisch
OLR MAR 5.1 - De bachelor BM/MAR streeft naar een hoge digitale geletterdheid en volgt digitale trends op.
Je analyseert bekomen resulaten in een rekenblad op een kritische wijze.
Je gebruikt een tekstverwerkingsprogramma op een efficiƫnte en effectieve wijze.
Je past de gangbare handelingen in rekenbladen toe om oplossingen te bieden aan bedrijfsgerichte cases.
Je maakt tabellen en grafieken in een rekenblad.
OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je raadpleegt kwaliteitsvolle en relevante bronnen en onderzoeksresultaten rond beroepsgerelateerde thema's.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert een zakelijke, gestructureerde presentatie met een creatieve powerpoint.
OLR MAR 7.2 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je schrijft beroepsspecifieke documenten op een adequate manier en in het gepaste taalregister.
Je maakt een professionele, aantrekkelijke presentatie.
OLR MAR 8.0 - De bachelor BM/MAR werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.

Leerinhoud

In groep, bestudeert de student de markt van een fast moving consumer good in al haar aspecten: marktaandelen, prijzen, positionering, merkbekendheid, aankoopgedrag, kwaliteitsperceptie … Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid distributie- en consumentenonderzoek. Beide resulteren samen in een uitgebreid verslag en een mondelinge presentatie.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Kotler, P. (laatste editie). Principes van Marketing. Pearson.
De Laet, M., & Toye, P. (laatste editie). Marktonderzoek in de rechte lijn. De Boeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren28,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00GedragsobservatieOpen boek

Toetsing (tekst)

Opmerking tweede examenkans:
Nam je niet deel aan dit project tijdens het semester, behoorde je daardoor niet tot een groep en nam je dus geen deel aan de eerste zittijd, dan krijg je een markt toegewezen en maak je de opdracht individueel voor de tweede zittijd.

Behoorde je gans het semester tot een groep en nam je deel aan de eerste zittijd, dan herwerk je de bestaande opdracht.