Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Creative thinking35309/3095/2324/1/58
Studiegids

Creative thinking

35309/3095/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Creative skills binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bedrijven zoeken naar mensen die ideeën vinden, ontwikkelen en implementeren. Dit opleidingsonderdeel is een combinatie van lessen, literatuurstudie, (eigen) workshops en (eigen) presentaties. De student leert hoe creativiteit uit te lokken en doelgericht te brainstormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je bepaalt strategisch marketing communicatie doelstellingen als basis van het creatief proces.
Je licht de basisprincipes van een creatieve briefing toe.
Je beschrijft de verschillende fasen van het creativiteitsproces.
Je weet hoe je een brainstorming moet aanpakken.
Je ontwikkelt een creatief concept vertrekkend van een brainstorm.
Je evalueert en analyseert informatie en idee├źn kritisch.
Je toetst je creatief idee af met de gestelde strategische marketing- en communicatiedoelstellingen.
Je weet welke tools je kan gebruiken en inzetten tijdens het proces van design thinking.
Je past de verschillende fases in het proces van design thinking toe.
Je komt tot vernieuwende en creatieve oplossingen tijdens het proces van design thinking.

Leerinhoud

Tijdens werkcolleges en literatuurstudie leren de studenten stap per stap een 'big idea' voor een product en/of communicatiecampagne te creëren. De studenten werken hierbij in groep. De lector treedt op als coach. De studenten worden gevraagd elkaars werk kritisch te beoordelen.

Het traject wordt in 3 delen ingedeeld:
Deel 1: Ontwikkelen van een creative briefing;
Deel 2: Literatuurstudie om een eigen workshop rond creativiteitstechnieken voor te bereiden en te hosten;
Deel 3: Presentatie van een nieuw productidee en de daarbij horende creatieve vertaling van een boodschap. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Design ThinkingVerplicht
  • Auteur: Teun den Dekker

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek