Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Creative writing35758/3095/2324/1/95
Studiegids

Creative writing

35758/3095/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Creative skills binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Creative thinking OF eerder ingeschreven voor Creative thinking.

Korte omschrijving

Creative Writing is voor marketeers die woordenkunstenaars zijn, of dat willen worden. Dat start bij het goed (en kritisch) luisteren naar de wensen van je klant, zodat je op basis van je analyse een plan kunt uitdokteren en voorstellen, alvorens je dat plan ten slotte helemaal uitwerkt. Het spreekt vanzelf dat je daarbij zeer genuanceerd met taal kunt omspringen, want met de juiste woorden kun je de juiste mensen aanspreken, aantrekken, aansporen, verleiden, inspireren... Je zoekt en vindt graag op een creatieve manier het juiste woord of de juiste zin, of dat nu om een mission statement gaat, een folder, een nieuwsbrief of een reclameslogan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je bent in staat om een creatieve briefing, vertaalslag van de strategische marketing-en communicatiedoelstellingen, op te stellen voor de concrete uitwerking door collega’s of een extern bureau.
Je past de principes van storytelling toe.
Je werkt een creatief concept tot in de puntjes uit.
Je schrijft wervende en informatieve teksten op maat van verschillende communicatiekanalen en specifieke doelgroepen.
Je schrijft vlotte, foutloze, goed gestructureerde Nederlandstalige teksten waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium en de doelgroep.
Je stelt verschillende types commerciële boodschappen op.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je hanteert een duidelijke en vlot leesbare schrijfstijl.

Leerinhoud

Op basis van een briefing kun je de nodige info analyseren en je doelgroep bepalen. Indien nodig stel je de juiste vragen alvorens je het juiste, het beste plan voorstelt voor je klant en je gebruiker. In de uitwerking van jouw plan leer je 'het juiste' verhaal voor je klant of eindgebruiker te vertellen, een verhaal dat aanslaat, aanspreekt en verleidt. Je leert daarbij technieken om "out of the box" te denken, en om methodes te denken die jouw aanpak een creatieve extra geven, zowel qua vorm, inhoud, stijl en taalgebruik.

Je leert hoe je aantrekkelijke teksten kunt schrijven die de juiste doelgroepen op de juiste manier aanspreken en verleiden, via verschillende kanalen en op verschillende manieren. Je leert speels, creatief en genuanceerd om te gaan en te spelen met taal, of het nu gaat om (bv) een folder, een nieuwsbrief, een offerte, een slogan, een advertentie, enz.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek