Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français de la logistique35315/3095/2324/1/68
Studiegids

Le français de la logistique

35315/3095/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lycops Valérie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français EN eerder ingeschreven voor Communication en français.

Korte omschrijving

Je verruimt je communicatieve vaardigheden en maakt kennis met de gebruikelijke terminologie in beroepsspecifieke situaties. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.3 - De bachelor BM/SCM kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je geeft een voorbereide presentatie over een vertrouwd onderwerp binnen je eigen vakgebied.
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je kent een verdiepingspakket aan sectorgebonden woordenschat
Je past de behandelde grammatica toe op een intermediaire niveau.
Je vat relevante informatie uit de sectorgebonden documenten samen.

Leerinhoud

 • Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: telefoneren, presenteren, mails schrijven, klanten informeren en professionele gesprekken voeren.
 • Je begrijpt en analyseert vakgerelateerde teksten met sectorgebonden woordenschat.
 • Je verwerft meer grammaticale kennis door zelfstudie.

Om vlot te kunnen volgen verwachten we dat je het ERK-niveau A2+/B1 hebt.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessie met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek