Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding BTW, douane en accijnzen35317/3095/2324/1/39
Studiegids

Inleiding BTW, douane en accijnzen

35317/3095/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Internationale handel.

Korte omschrijving

In de internationale handel is een grondige kennis van BTW, douane en accijnzen essentieel. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken en leer je alles over de import- en exportprocedure en het enig document. Alle theoretisch behandelde aspecten worden ruim geïllustreerd met praktische voorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het internationaal goederen vervoer.
Je behandelt met ondersteuning douane-technische dossiers.
Je bereidt douaneaangiften voor.
Je gebruikt de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen.
Je verklaart de procedures en de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning/certificaat.
Je consulteert het communautair douanewetboek.
Je begrijpt de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...).
Je verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van internationale handel in het kader van aangifte, keuring, etc. van goederen.
Je controleert de volledigheid van een douane-aangiften.
Je definieert basisbegrippen in verband met juridische procedures inzake douane, accijnzen en BTW.
OLR SCM 10.0 - De bachelor BM/SCM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je hebt basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.

Leerinhoud

 • De douanewetgeving van de EU
 • Basisprincipes van het Douanewetboek van de Unie: inleidende begrippen, basisdefinities, structuur en samenstelling
 • Douaneprocedures, classificatie, oorsprong, douanewaarde, binnenbrengen van goederen, enig document, niet-tarifaire maatregelen
 • Inleidende begrippen van accijnzen en BTW gerelateerd tot handel- en goederenstromen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek