Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Duits 135318/3095/2324/1/73
Studiegids

Duits 1

35318/3095/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Nef Eva
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Duitse taal. Er wordt gefocust op woordenschatkennis, luister-, lees- en spreekvaardigheid. De beginselen van de Duitse grammatica worden uitgebreid en interactief ingeoefend.

Je bereikt het niveau A1.1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.4 - De bachelor BM/SCM kan met eenvoudige woordenschat in een beroepsspecifieke context communiceren in het Spaans of Duits.
Je gebruikt mondeling en schriftelijk nog erg eenvoudige grammaticaal correcte uitdrukkingen en zinnen die jezelf en je directe concrete omgeving betreffen.
Je reageert aan een laag spreektempo op simpele wijze op vragen over o.a. persoonlijke gegevens.
Je volgt de grote lijnen over zeer bekende onderwerpen indien ze nog erg langzaam en duidelijk gearticuleerd zijn.
Je neemt deel aan zeer eenvoudige dialogen (formeel en informeel) waarbij de gesprekspartner bereid is om zaken te herhalen. Je verzorgt je uitspraak.

Leerinhoud

 • Hallo! Guten Tag (sich vorstellen)
 • Zu Hause und auf Reisen
 • Essen und Zeit
 • Wochentage
 • Wünsche und Träume
 • Grammatik: Basis
 • Aussprache
 • Deutschlandkunde

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
DAF leicht A1.1Verplicht
 • Auteur: S. Jentgens, E. K├Ârner, A. Lundquist-Mog, K. Reinke, E. Schwarz, K. Sokolowski

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Woordenschat en grammatica
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Mondelinge vaardigheden: werkstuk en/of presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Mondelinge vaardigheden: werkstuk en/of presentatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Luisteren, niet herkansbaar tijdens tweede examenkans.

Toetsing (tekst)

Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD in eerste zittijd, maar wel geslaagd bent voor de deelevaluatie 'Vaardigheidstoets: mondelinge vaardigheden' (10%), draag je dit deelcijfer over naar de tweede zittijd. (OER - art. 17.3).