Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français approfondi de la logistique35321/3095/2324/1/78
Studiegids

Le français approfondi de la logistique

35321/3095/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lycops Valérie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Le français de la logistique OF simultaan te volgen met Le français de la logistique.

Korte omschrijving

Je breidt je communicatieve vaardigheden verder uit en verdiept je in de terminologie van de logistieke wereld. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in jouw sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.3 - De bachelor BM/SCM kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je neemt binnen een vertrouwde zakelijke context deel aan een discussie of een vergadering en je houdt het gesprek mee gaande.
Je spreekt klanten vlot aan en je beantwoordt vragen op een heldere manier.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je schrijft een grammaticaal correct zakelijke e-mail waarin je klanten adviseert, informeert.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
Je past de behandelde grammatica in complexer verband toe op een intermediaire niveau.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over sectorgebonden onderwerpen.

Leerinhoud

 • Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld verder uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: vergaderen, debatteren, een sectorgebonden onderwerp presenteren, professionele afspraken maken met klanten en collega's, mails en samenvattingen schrijven, klantvriendelijk zijn en je mening over bepaalde onderwerpen geven.
 • Je verdiept je in vakgerelateerde teksten. 
 • Je breidt je grammatica verder uit via zelfstudie.

De nadruk komt meer en meer op je vaardigheden te liggen.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1+.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessie met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek