Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Maritime Supply Chain Management35323/3095/2324/1/49
Studiegids

Maritime Supply Chain Management

35323/3095/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Hintjens Joost
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor Supply Chain Management.

Korte omschrijving

Maritiem transport zorgt voor 90% van de wereldhandel maar is grotendeels onzichtbaar. Deze cursus wil daar verandering in brengen. We kijken naar de werken van de verschillende markten die deze supply chain vormen.

Investering lopen in de honderden miljoenen en hebben een zeer lang looptijd. Markten kunnen snel veranderen en er zijn enkele knooppunten in de wereld die die de hele wereldhandel controleren. De concentratie bij de aanbieders neemt toe, prijzen zijn volatiel. Kortom een boeiend markt.

Actieve participatie bij de lessen is cruciaal.

De onderwijstaal is Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je omschrijft de verschillende scheepstypes.
Je definieert deepsea, short, tramp en liner shipping met hun eigenschappen.
Je legt de verschillende cargotypes uit.
Je beschrijft de verschillende technische hoofdaspecten van schepen.
Je legt de werking van de markt van de Maritieme supply chain uit.
Je vult de documenten van de Maritieme supply chain in.
Je verduidelijkt de relatie tussen Maritieme supply chain en de Incoterms.
Je relateert de Maritieme supply chain aan de hinterlandtransportmodi.
Je kiest de beste route en transportpartner in de Maritieme supply chain.
Je verklaart de markt van vraag en aanbod van maritiem transport.
Je duidt de functies en juridische aspecten van het connossement.
Je vult een connossement in.
Je schetst de kostprijsstructuur van een maritieme dienstverlener.
Je legt de rol van ICT bij de rederijen uit.
OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je drukt je in de meeste formele situatie correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Leerinhoud

 • Geschiedenis
 • Verschillende maritieme markten: dry bulk, liquid bulk, break bulk, roro, containers. (we gaan het niet hebben over passagiersschepen)
 • Verschillende soorten schepen
 • De structuur van een schip
 • De werking van de markt
 • International aspect van de scheepvaart
 • Investeringsbeslissingen
 • Liner shipping vs tramp shipping
 • Deepsea vs short sea shipping
 • Inland shipping
 • De verschillende relevantie internationale afspraken: Hague-Visby, conossement

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… )
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek