Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Circulaire economie35329/3095/2324/1/59
Studiegids

Circulaire economie

35329/3095/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Green logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 320,00

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Duurzaam ondernemen in de logistiek OF eerder ingeschreven voor Duurzaam ondernemen in de logistiek.

Korte omschrijving

De omschakeling van een lineaire naar circulaire economie is een must wanneer we een meer duurzame economie willen realiseren. Circulaire economie zorgt in de eerste plaats voor een afname van de druk op kostbare grondstoffen en een afname van de steeds toenemende afvalberg. In een bredere context ijvert circulaire economie voor een meer evenwichtige economie met respect voor planeet, mens en omgeving. De basisprincipes uit de circulaire economie zijn het meest zichtbaar in de supply chain: van sourcing, tot productie, transport en service, de ganse keten wordt herbekeken om herbruikbaarheid van grondstoffen en minimalisatie van afval te bekomen. Dit vraagt uiteraard een drastische aanpassing van de business modellen van bedrijven: van een sales perspectief naar een service oriented organisatie. In dit vak bespreken we de principes van de circulaire economie en bestuderen we hoe bedrijven de omschakeling kunnen maken naar een circulair businessmodel, ondersteund door reeds succesvolle cases uit het logistieke werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je begrijpt het concept van circulaire economie.
Je hebt inzicht in de nieuwe ondernemingsmodellen inzake circulaire economie.
Je hebt inzicht in de productontwikkelingscyclus en je herkent duurzame alternatieven.
Je gaat actief op zoek naar duurzame verbeteringen in de ganse supply chain om herbruikbaarheid te optimaliseren.
Je begrijpt hoe digitalisering kan ingezet worden om duurzaam produceren te ondersteunen.
Je hebt inzicht in de concepten en processen rond service delivery, reuse and recycling.

Leerinhoud

Inzichten in de circulaire economie:

 • Wat is circulaire economie? 
 • Waarom is circulaire economie een oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk? 
 • Welke businessmodellen zijn van toepassing in circulaire economie?

Voor dit vak nemen de studenten deel aan een projectweek rond circulaire economie. Vooraf zijn er een aantal lessen voorzien ter voorbereiding, tijdens de projectweek worden de studenten verwacht actief deel te nemen aan alle activiteiten. De exacte locatie en data worden bij aanvang van het academiejaar gecommuniceerd.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
The Circular Economy HandbookAanbevolen€ 26,75
 • Auteur: Lacy, Peter, Long, Jessica, Spindler, Wesley

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren40,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

De evaluatie is volledig gebaseerd op de deelname tijdens de internationale projectweek. Indien het project moet hernomen worden in 2de zittijd, is de student zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een opdracht rond circulaire economie binnen een logistiek bedrijf. Dit dient aangevraagd te zijn voor 1/6 en goedgekeurd te zijn door de lector. De student werkt volledig zelfstandig aan dit project, er zal geen feedback/begeleiding voorzien worden tijdens de vakantieperiode.