Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Team project ontwikkeling_SCM35332/3095/2324/1/64
Studiegids

Team project ontwikkeling_SCM

35332/3095/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Smart logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Dit vak stimuleert studenten om initiatief te nemen, hun kennis toe te passen in een real-world omgeving en een eigen IT-project te bedenken. Hun IT project start met het identificeren van een probleem, en vervolgens het identificieren van een MVP (minimum viable product) en een business case. Op deze manier leren de studenten een proces in kaart te brengen en hoe ze de basis specificaties van een MVP moeten definiëren. Vervolgens zullen de studenten hun kennis verdiepen in het toepassen van andere projectmanagement concepten zoals het ontwikkelen en updaten van de juiste documentatie en het ontwikkelen van een business case. De studenten zullen werken in mix groepen en zullen regelmatig discussiemomenten krijgen om een update te geven over hun project.
 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert verschillende ontwikkelingsmethodes (prototyping, agile, reverse eng., ...).
OLR SCM 8.0 - De bachelor BM/SCM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je herkent verschillende projectmethodologie├źn en beschrijft de kenmerken ervan.
Je onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
Je beschrijft verschillende mijlpalen in de doorlooptijd van een project.
Je hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Je geeft samen in een interdisciplinair team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen.
Je werkt met relevante projectdocumenten.

Leerinhoud

De studenten passen concepten toe die zij eerder hebben geleerd in het kader van een bedrijfsproject en zij passen de volgende stappen toe:

• Een probleem (case study) bij een bedrijf identificeren dat kan worden opgelost door een nieuwe technologieën en/of nieuwe IT-oplossingen toe te passen + project plan opstellen (Gantt chart + WPs en Tasks + responsibles)
• Het mapping van een proces (via de BPMN method), identificeren van stakeholders en definiëren van projectdoelstellingen (in lijn met de planning)
• Het identificeren van mogelijke oplossingen en selectie criteria + toepassen van een selectie methodologie
• Een business case samenstellen en berekenen van kosten

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht75,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Casus
Open boek