Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financieel management35355/3095/2324/1/70
Studiegids

Financieel management

35355/3095/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Excel.

Korte omschrijving

Bij het opstellen van strategische en operationele marketingplannen moet een marketeer zijn beslissingen bedrijfseconomisch kunnen onderbouwen. In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op het oefenen van de berekeningen en rekentechnieken die dit ondersteunen. Deze rekenvaardigheid zal betrekking hebben en ingeoefend worden op de marktrelevante elementen, de 4-P’s en specifieke bedrijfseconomische vraagstukken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je analyseert de belangrijkste financiële ratio's van een (internationale) onderneming. 
Je berekent de belangrijkste financiële ratio's van een (internationale) onderneming.
Je legt het principe van verschillende marketinggerelateerde analyses uit. 
Je formuleert een advies op commerciële vraagstukken op basis van bedrijfseconomische berekeningen.
Je illustreert het kwantitatieve karakter van marketinggegevens via specifieke berekeningsmethoden om deze om te zetten in informatiegegevens.  
Je interpreteert marketing gerelateerde kengetallen.
Je berekent marketing gerelateerde kengetallen.
Je analyseert zelfstandig berekende marktgerelateerde parameters (key succes factoren en key performance indicators).
Je formuleert een advies over marktgerelateerde parameters (key succes dactoren en key performance indicators).
Je analyseert de financiële gegevens van een onderneming a.d.h.v. de jaarrekening
Je analyseert kostprijsberekeningen als basis voor beleidsbeslissingen.
Je identificeert de verschillende vaste, variabele, directe en indirecte kosten.
Je voert een break-even-analyse uit.
OLR MAR 2.0 - De bachelor BM/MAR herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je beschrijft hoe strategische beslissingen worden gemaakt op basis van financiële rapporten.

Leerinhoud

De student leert het berekenen van:

 • Marges;
 • ROI;
 • Terugverdientijd;
 • Net present value;
 • Marktomvang, potentieel, penetratie;
 • Distributiekengetallen;
 • Break-even;
 • Elasticiteit;
 • Bereik en dekking;
 • Standaardkostprijs;
 • BCG matrix;
 • Analyse van de jaarrekening;
 • Budget;
 • enz.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Commerciële Calculaties 1+2Verplicht
 • Auteur: John Smal

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen94,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek