Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Commerciële training35363/3095/2324/1/51
Studiegids

Commerciële training

35363/3095/2324/1/51
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een goede verkoper is méér dan iemand die vlot communiceert. Een goede verkoper heeft commercieel inzicht, maar dat alleen is niet genoeg. Een goede verkoper moet nog een aantal andere vaardigheden hebben. Bij een geslaagde deal zijn zowel de verkoper als de klant blij. Door klantgericht te zijn kan je dit doel halen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stelt een klantenspecifieke offerte op.
OLR MAR 4.0 - De bachelor BM/MAR heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je past gesprekstechnieken toe om in een commercieel gesprek tegenwerpingen te weerleggen.
Je communiceert op een klantgericht en klantvriendelijk naar verschillende stakeholders.
Je overtuigt de klant/prospect tijdens een gesprek op basis van zijn/haar klantenbehoefte.
Je voert een klantgericht (remote) gesprek met een klant.
Je overtuigt een prospect via telefoon om een afspraak te maken.
Je lost klachten van klanten en zakenpartners vriendelijk, respectvol en tactvol op.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je hanteert de beleefdheidsregels en produceert respectvolle gesprekken met klanten, zakenpartners en collega's. 
Je voert professionele gesprekken met klanten, zakenpartners en collega's.
Je gebruikt beperkt beroepsjargon.

Leerinhoud

Tijdens interactieve werkcolleges leer je:

 • behoeften van de klant te begrijpen;
 • klanten te benaderen;
 • een verkoopgesprek te voeren/pitchen;
 • met tegenwerpingen om te gaan. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefening in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)90,00Gedragsobservatie en casusGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Gedragsobservatie en casusGesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Gedragsobservatie en casus
Open boek