Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Personenbelasting35365/3095/2324/1/22
Studiegids

Personenbelasting

35365/3095/2324/1/22
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vael Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel maakt je vertrouwd met de begrippen en soms ingewikkeld kluwen van de personenbelasting. Het aangifteformulier wordt vak per vak uitgediept en besproken op basis van de meest actuele regelgeving en jaarlijkse wijzigingen.
Je leert aan de hand van toepassingen hoe een belastingplichtige deze aangifte moet invullen en hoe de verschuldigde personenbelasting wordt berekend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je gebruikt de basisterminologie van personenbelasting.
Je herkent de verschillende onderdelen van de aangifte in de personenbelasting.
Je definieert de verschillende categorieën van belastbare inkomsten.
Je past fiscale principes toe op dossiers van natuurlijke personen, zelfstandigen.
Je berekent de gevolgen van een financiële of een vastgoedtransactie op de personenbelasting.
Je past de basisterminologie van personenbelasting toe op een concrete case.
Je berekent op basis van een concrete situatie de te betalen personenbelasting uit voor een natuurlijk persoon.
Je adviseert een klant over de gevolgen van concrete situaties op de berekening van de personenbelasting.

Leerinhoud

 • wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)?
 • verschillende aanslagstelsels
 • globalisatie van alle inkomsten
 • bepalen van de belastbare grondslag
 • bepalen van de aftrekbare bestedingen
 • onroerende inkomsten
 • roerende inkomsten
 • diverse inkomsten
 • beroepsinkomsten
 • beroepskosten
 • berekening van de belasting
 • bezoldigingen van werknemers
 • uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • inkomsten van handelaars


Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Praktisch personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Hugelier, S

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek