Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Duurzaam ondernemen in de logistiek35532/3095/2324/1/74
Studiegids

Duurzaam ondernemen in de logistiek

35532/3095/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Green logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onze wereld verandert sneller dan ooit en mondiale gebeurtenissen vinden vaker plaats en hebben een grotere impact op de samenleving en economie dan voorheen. De huidige (bedrijfs)omgeving heeft duidelijk gemaakt dat er dingen moeten veranderen op economisch, sociaal en ecologisch vlak om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties een zinvol leven kunnen leiden. In het verleden werd het zorgen voor sociale en ecologische stabiliteit gezien als de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid en non-profitorganisaties, aangezien bedrijven maar één reden van bestaan hadden: het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. Door de impact van bedrijven op de sociale en milieuvraagstukken, en de toegenomen reikwijdte van deze vraagstukken, kunnen overheden deze problemen echter niet meer alleen aan. De verantwoordelijkheid is verschoven naar het bedrijfsleven en duurzaam ondernemen is een hot topic geworden op de agenda van zowel bedrijven als overheid.

In deze cursus laten we je kennismaken met de huidige stand van zaken met betrekking tot de economische, sociale en ecologische uitdagingen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd en bieden we je een inleiding tot verschillende mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je analyseert de externe en interne omgeving waarin een bedrijf of organisatie actief is aan de hand van aangereikte theorieën en kaders en hanteert deze als basis om strategie te ontwikkelen en te implementeren.
Je analyseert en vergelijkt de verschillende stromingen, denkrichtingen, zienswijzen, concepten en trends in de theorie en praktijk van het duurzaam ondernemen.
Je geeft een overzicht van de belangrijkste businessmodellen die een bedrijf of organisatie kunnen helpen om een strategie te vormen en te formuleren.
Je beoordeelt het strategisch beleid van een bedrijf of organisatie, meer specifiek je definieert de strategische grenzen.
OLR SCM 9.0 - De bachelor BM/SCM handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je verwerft algemene kennis en een inzicht in de principes en toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Je bent actief op de hoogte van de nieuwe MVO tendensen.
Je beoordeelt de werking van een bedrijf vanuit de principes van MVO.
Je reflecteert kritisch inzake eigen consumptiegedrag en burgerzin.
Je ontwikkelt het vermogen tot ethisch en duurzaam denken en handelen: de impact van keuzes (h)erkennen, zowel in relatie tot de omgeving/milieu als in relatie tot de gemeenschap.

Leerinhoud

In dit vak bekijken we duurzaamheid in alle facetten: zowel de ecologische, sociale als economische context waarbinnen bedrijven kunnen geconfronteerd worden met duurzame vraagstukken zal aan bod komen. In het eerste deel van het vak wordt er dieper ingegaan op wat duurzaam ondernemen eigenlijk betekent en wat de redenen zijn om dit te integreren in de bedrijfsstrategie. In het tweede deel bekijken we een aantal oplossingen rond CSR, sociaal ondernemen, digitalisatie en duurzame energie.

Naast het theoretisch gedeelte is er ook een korte casus voorzien waar studenten kritisch het duurzaam beleid van een (logistiek) bedrijf of event moeten doorlichten. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Sustainable Business Management (2nd edition)Verplicht€ 38,50
  • Auteur: Karolien Van Riel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
  • Omschrijving: Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten en open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten en open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00CasusOpen boek

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit een gedeelte meerkeuze gesloten boek en een gedeelte inzichtsvragen open boek.