Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financiële analyse36454/3095/2324/1/91
Studiegids

Financiële analyse

36454/3095/2324/1/91
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1 EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 2.

Korte omschrijving

Je leert de financiële gezondheid van een onderneming analyseren aan de hand van haar jaarrekening. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar liquiditeit en cashflow, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarde.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de basistechnieken toe voor de analyse van een jaarrekening meer bepaald horizontale analyse, verticale analyse, ratio-analyse, cash flow analyse en hefboomwerking.
Je interpreteert de verschillende ratio's en geanalyseerde cijfers uit de jaarrekening.
Je consolideert de jaarrekeningen van ondernemingen in een ondernemingsgroep zoals opgelegd door de wetgeving.
Je past de wetgeving toe bij de opstelling, openbaarmaking en financiële analyse van de jaarrekening.
Je beoordeelt de financiële gezondheid van een onderneming a.d.h.v. een financiële analyse van een enkelvoudige jaarrekening.
Je kadert de financiële gezondheid van een onderneming in haar ondernemingsgroep.
Je vergelijkt de financiële gezondheid van een onderneming met algemene normen en met andere ondernemingen en sectoren.
Je licht geld- en goederenstromen kritisch door.
Je hebt inzicht in de actuele regelgeving van de financiële rapportering en de openbaarmakingsverplichtingen voor ondernemingen.
Je licht de basisprincipes van consolidatie in een ondernemingsgroep toe.
Je verwerkt een enkelvoudige jaarrekening tot een overzichtelijk geheel ter analyse.
Je licht een eenvoudige geconsolideerde jaarrekening kritisch door.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je formuleert aanbevelingen om het financiële beleid bij te sturen.

Leerinhoud

Analyse van de jaarrekening en haar sector:

 • bespreking per post, toelichting, waarderingsregels, jaarverslag
 • wettelijke principes en schema's, neerlegging
 • cashflowanalyse
 • horizontale en verticale analyse
 • analyse van het nettobedrijfskapitaal en haar componenten
 • ratio-analyse: liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, toegevoegde waarde
 • dupont-schema
 • hefboomwerking
 • duurzaamheidsrapportering

Consolidatie:

 • overzicht van de ondernemingsgroep
 • consolidatiekring, consolidatiemethodes, uitsluitingen en weglatingen
 • vergelijking van de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening

Studiematerialen (lijst)

ConsolidatieVerplicht
 • Auteur: Mieke Kimpe
Financiële analyse van de jaarrekening toegepastVerplicht€ 35,00
 • Auteur: M. Kimpe, C. Coppens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (24u)
  Oefeningensessies met docentensturing (24u)
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk
Open boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk
Open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Gesloten boek

Toetsing (tekst)

De student wordt aan de hand van wekelijkse deelopdrachten ondersteund bij zijn projectopdracht.

Er wordt verwezen naar de studiewijzer voor verdere informatie over de projectopdracht en de vaardigheidstoets.