Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vennootschapsbelasting 236456/3095/2324/1/62
Studiegids

Vennootschapsbelasting 2

36456/3095/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Helaut Jonas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Vennootschapsbelasting 1.

Korte omschrijving

Aan de hand van de in vennootschapsbelasting 1 opgedane theoretische kennis worden de praktische vaardigheden van de student verder aangescherpt. De nadruk ligt op praktijkoefeningen. Tevens wordt dieper ingegaan op materie die niet (of minder) in vennootschapsbelasting 1 aan bod komt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beoordeelt fiscale dossiers.
Je past de boekhoudkundige en fiscale wetgeving toe in een specifieke casus.
Je adviseert concrete oplossingen vanuit een fiscaal vraagstuk.
Je geeft aanbevelingen omtrent fiscale optimalisatie, waarbij je de organisatie informeert over de fiscale impact van de te nemen maatregelen.
Je verduidelijkt het belang van fiscale optimalisatie in het gehele bedrijfsproces.
Je becommentarieert fiscale geschriften onderbouwd vanuit de wetgeving.
Je herkent het belang van de Belgische fiscaliteit in de internationale context.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je handelt volgens de geldende deontologische codes binnen de beroepsspecifieke context.

Leerinhoud

 • Bepaal het belastbaar resultaat
 • Bereken de fiscale impact zowel voor de vennootschap als de aandeelhouder in geval van kapitaalvermindering,...
 • Reorganisatie van vennootschapen, zoals fusies en splitsingen en de fiscale impact daarvan
 • Mogelijkheid om voorafgaande akkoorden - rulings - te sluiten met de fiscus
 • Vanaf wanneer wordt het interessant te starten met een vennootschap en wat zijn de voordelen en nadelen hieraan verbonden?

Verdieping van de geziene materie in vennootschapsbelasting 1. 

Studiematerialen (lijst)

Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16u)
  Oefeningensessie met docentensturing (8u)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Open boek