Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Accounting business game36458/3095/2324/1/33
Studiegids

Accounting business game

36458/3095/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Brandt Theresa
Andere co-titularis(sen): Hameeuw Pieter, Verleysen Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De studenten werken in groep aan verschillende projecten. 

 • Het business game 'High Pro': studenten voeren een real life administratie met onder meer boekhouding, rapportering, BTW en belastingaangiften maar vooral ook met een aantal strategische keuzemogelijkheden.
 • Bizzgames: studenten formuleren financiële adviezen op basis van een zelf gekozen dossier vanuit Bizzcontrol.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vervolledigt diverse bedrijfsspecifieke documenten.
Je past de sectorspecifieke actualiteit toe, afgestemd op het project.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je licht de boekhouding kritisch door om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen.
Je analyseert de financiële transacties om een gedetailleerde boekhouding te voeren.
Je hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context.
Je hanteert de principes en technieken van interne en externe controle.
Je optimaliseert fiscale dossiers met betrekking tot de directe en indirecte fiscaliteit.
Je formuleert een gemotiveerd standpunt omtrent een fiscaalrechtelijke vraag op ondernemingsvlak.
OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je optimaliseert het uitwerken van opdrachten door projectmatig en oplossingsgericht te werk te gaan.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je integreert beroepsspecifieke ICT toepassingen voor uiteenlopende situaties.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je leidt een presentatie over een echte business case.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je houdt je aan de collectieve werkafspraken en deadlines.
Je verdeelt de taken en verantwoordelijkheden, rekening houdend met elkaars talenten en groeipunten.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel leer je adviseren op basis van cases aangereikt uit het werkveld.

 • De studenten nemen deel aan het business game 'High Pro' in samenwerking met een externe partner (PwC). De bedoeling is jonge afgestudeerden accountancy-fiscaliteit te stimuleren om een zelfstandige onderneming op te zetten en (boekhoudkundig-fiscaal) op te volgen.

  In het kader hiervan werken de laatstejaarsstudenten in groep aan een interactieve casestudy en voeren daarbij een real life administratie met onder meer boekhouding, rapportering, BTW en belastingaangiften maar vooral ook met een aantal strategische keuzemogelijkheden.

  De student leert omgaan met diverse boekhoudprogramma's en andere bedrijfseconomische en fiscale software. Het volledige fiscale dossier wordt behandeld. De externe partner levert hiervoor echte documenten en realistische uitdagingen. Het boekjaar wordt afgesloten met een algemene vergadering waarin de studenten hun financiële jaarcijfers en management rapport presenteren aan een professionele jury die de beste dossiers selecteert.
 • De studenten neem deel aan de Bizzgames in samenwerking met een externe partner Bizzcontrol. De bedoeling is om te leren hoe je een financieel advies verleent op basis van een real life casestudy. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren28,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Paper - presentatie - casus
Open boek
Verdere richtlijnen worden vermeld op Digitap en in de studiewijzer van het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Deelname aan de verschillende business games is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.