Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Digitale transformatie in de financiële sector38017/3095/2324/1/77
Studiegids

Digitale transformatie in de financiële sector

38017/3095/2324/1/77
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Digitale projecten in Accountancy en fiscaliteit binnen accountancy - fiscaliteit
  • Digitale projecten in Financie- en verzekeringswezen binnen Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bollaert Hiram, Leyssen Filip, Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Team project ontwikkeling_AF.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel neemt je mee in de laatste trends in de financiële sector op gebied van digitalisering.

Hoe werkt een financiële instelling, een verzekeringsinstelling of accountantsinstelling van morgen?

We zoeken een future-proof aanpak om kantoren van financiële adviseurs rendabeler, efficiënter en digitaler te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je becommentarieert de technologische en digitale transformatie in de accountantsector of de financiële en verzekeringssector.
Je beschrijft de verschillen en de gelijkenissen tussen nieuwe en traditionele spelers binnen de accountantsector of de financiële en verzekeringssector.
Je beoordeelt kritisch de risico’s en de uitdagingen van nieuwe technologieën in de accountantsector of de financiële en verzekeringssector. 
Je becommentarieert opportuniteiten, risico’s en uitdagingen van de sectorvervaging in de accountantsector of de financiële en verzekeringssector. 
Je legt uit hoe nieuwe technologieën worden toegepast in de verschillende afdelingen binnen een accountantsinstelling, een financiële of verzekeringsinstelling.

Leerinhoud

 • Trends in de financiële sector
 • Future proof denken van een financieel adviseur: accountant, verzekeringstussenpersoon, financieel kantoor, ...
 • Opvolgen actualiteit op gebied van digitale transformatie binnen de financiële sector
 • Reality-check bij financiële tussenpersonen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk/presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk/presentatie
Open boek