Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Topics in internationale handel_AF36461/3095/2324/1/38
Studiegids

Topics in internationale handel_AF

36461/3095/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • International business binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Joostens Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Cross-cultural management_AF.

Korte omschrijving

De mens is een gewoontedier en onze kijk op anderen is al gauw gebaseerd op vastgeroeste stereotypen. De wereld is een dorp en waar je ook gaat kijken, al snel merk je culturele verschillen en diverse tradities. Het is belangrijk te begrijpen hoe mensen het zaken doen aanpakken in andere landen en te komen tot een ‘gemeenschappelijke taal’ om zo (handels)barrières te overwinnen. In het keuzetraject ‘International business’ word je ondergedompeld in het internationaal zakenwezen. In jaar 2 volg je eerst het opleidingsonderdeel 'Internationale betrekkingen'. Je leert hoe onze internationale handel precies in elkaar zit en je krijgt een beeld van het belang van verschillende internationale instellingen. In dit eerste opleidingsonderdeel ligt de focus op het beleid en de regelgeving m.b.t. internationale handel. Nadien volg je in jaar 3 het opleidingsonderdeel 'Topics in internationale handel': een bespreking van specifieke onderwerpen uit de actualiteit, gerelateerd aan internationale handel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verduidelijkt de trends in globalisering en hun invloed op de bedrijfskundige werking van internationaal actieve spelers.
Je analyseert de krachten die spelen in de internationale politieke omgeving en hun invloed op de economie.
Je relateert internationale fiscale trends met de internationale structuur en het beleid van multinationale ondernemingen.
Je volgt internationale ontwikkelingen met een impact op de globale economie en de actuele berichtgeving hieromtrent.
Je analyseert het economische belang van de problematieken van ontwikkelingslanden op het vlak van onder meer bevolkingsgroei, verstedelijking, onderwijs en gezondheidszorg.
Je verklaart de relatie tussen armoede, ongelijkheid en economische ontwikkeling.
Je schetst de instellingen voor economische ontwikkeling en hun stimulerende impact op de economische groei binnen (ontwikkelings)landen.
Je volgt de ontwikkelingen inzake monetair beleid en hoe deze internationale handel beïnvloedt.
Je legt uit op welke manier de werking van het bedrijf in relatie met internationale handel wordt beïnvloed door duurzaamheid en digitalisering.

Leerinhoud

Uit de actualiteit geselecteerde topics die verband houden met 'Internationale Handel': bv. de impact van de corona-lockdowns op de wereldwijde economische groei, de verstoring van de logistieke aanvoerketens, de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne op de internationale energieprijzen,...

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Paper
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Presentatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Besprekingen tijdens de les