Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Kredietverlening36468/3095/2324/1/82
Studiegids

Kredietverlening

36468/3095/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • FinanciĆ«n en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

In de opleidingsonderdelen Business Case en Financieel Management hebben de studenten gezien dat ondernemingsfinanciering zich intra muras (lees: binnen het bedrijf) kan verhouden. Zo nodig, wordt beroep gedaan op externe financiering, waaronder kredietverlening, crowd funding en overheidsfinanciering/-waarborg.

In dit opleidingsonderdeel zullen we het hebben over bankfinanciering naar particulieren, alsook naar zelfstandigen en bedrijven toe.

Dit opleidingsonderdeel biedt tegelijk de voorbereiding tot het examen van kredietbemiddelaar m.b.t. consumenten- en hypothecaire kredieten (via Febelfin) waarop jullie facultatief kunnen inschrijven. Eén en ander wordt toegelicht tijdens de eerste lesmomenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiƫle en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je licht de investerings- en/of financieringsbehoefte van een particuliere of zakelijke klant kritisch door na interpretatie van gegeven financierings- resp. ondernemingsplan.
Je voltooit de gekozen financieringsoplossing met toepassing van interestberekening en passende financieringstechnieken.
Je brengt de bekomen kwantitatieve en gegeven kwalitatieve data van het kredietdossier samen in een kritische risico-evaluatie.
Je beoordeelt kritisch de kredietwaardigheid van de klant en het kredietrisico van het project.
Je bepaalt autonoom de passende financieringsoplossing rekening houdend met de financieringsbehoefte van een klant en eventuele fiscale of overheidsregelgeving.
Je bepaalt de krediet- (vorm, termijn, kostprijs, waarborgen) en terugbetalingsmodaliteiten ter optimalisatie van de kredietbehoefte en -portfolio van een klant.
Je beargumenteert de voorgestelde kredietoplossing in overeenstemming met het acceptatiebeleid.
Je verstrekt optimaal kredietadvies naar een klant.
Je geeft een kredietadvies op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze met respect voor geldende wetgeving en richtlijnen.

Leerinhoud

Kredietverlening

 • investerings- en financieringsbehoefte op basis van ondernemings-/financieringsplan
 • financieringsoplossingen: kredietvormen en modaliteiten
 • intrestberekening en financieringstechnieken
 • kritische risico-evaluatie
 • beoordeling kredietwaardigheid en kredietrisico
 • respect voor ethiek, deontologie en duurzaamheid in de kredietverlening

Voorbereiding op het examen kredietbemiddeling (via Febelfin - 3 modules)

 1. Algemene beginselen: de financiële en juridische omgeving; wetten m.b.t. de financiële sector; compliance; contractueel recht; impact huwelijksvermogenstelsel op kredieten; bescherming persoonlijke levenssfeer.
 2. Consumentenkrediet: debet en kredietkaart; zekerheden; wetboek economisch recht (boek VII)
 3. Hypothecaire kredieten: zekerheden; regelgeving; toegang tot de activiteit en sancties.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12u)
  Werkcollege (12u)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Meerkeuzevragen met giscorrectie per item
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Meerkeuzevragen met giscorrectie per item
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek