Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid36473/3095/2324/1/58
Studiegids

Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid

36473/3095/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Consumentenverzekeringen: schade EN eerder ingeschreven voor Consumentenverzekeringen: zorg EN eerder ingeschreven voor Consumentenverzekeringen: leven.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten voor professionele aansprakelijkheidsverzekeringen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beoordeelt een aansprakelijkheidsverzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je toetst de relevante ondernemingsrisico’s aangaande aansprakelijkheid met inherente verzekerbaarheid.  
Je beoordeelt een vergelijkende concurrentiële analyse voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je licht de bijzondere en algemene voorwaarden kritisch door van aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je toetst een verzekeringsdossier aan de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.  
Je evalueert of schadegevallen binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen vallen.  
Je toetst schaderegeling af aan voorliggend verzekeringscontract ter afdekking van ondernemingsrisico's. 
Je beoordeelt een verzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit. 
Je schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt. 

Leerinhoud

 • BA uitbating
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • ABR
 • Garantieverzekering
 • Rechtsbijstand
 • BA werftuigen
 • Arbeidsongevallen
Voor al deze verzekeringen:
het begrip, de regelgeving, de verzekerden, verplichtingen, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (30u)
  Oefeningensessie met docentensturing (6u)
Werktijd buiten de contacturen93,50 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Presentatie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.