Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Content marketing36483/3095/2324/1/10
Studiegids

Content marketing

36483/3095/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Velde Lorens
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Strategische marketing.

Korte omschrijving

In de cursus 'Content marketing' onderzoeken we hoe merken een marketingstrategie kunnen opbouwen gebaseerd op het produceren van relevante en nuttige content voor hun doelgroepen. Wat is content marketing, waarom is het relevant, en hoe kunnen merken meer klanten winnen door minder te verkopen?

Studenten leren hoe ze een goede contentmarketingstrategie kunnen uitwerken, hoe ze die kunnen plannen en hoe ze hun acties kunnen meten. Tijdens het semester werken ze aan een project waarin ze stap voor stap leren hoe content marketing werkt, of hoe het niet werkt. Ga mee op reis en word een Epic Content Marketeer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verantwoordt de keuzes achter de positionering van merken.
Je schrijft een wervende tekst voor specifieke communicatiekanalen.
Je bedenkt een concept voor storytelling.
Je berekent de opbrengst van communicatiekanalen en marketingcampagnes.
Je stelt een content marketingcampagne op op basis van een fictieve case.
Je stelt een contentplan samen.
Je analyseert communicatiekanalen om op basis daarvan een content marketingstrategie en relevant contentplan te ontwikkelen voor een specifieke doelgroep. 
Je adviseert welke communicatiekanalen wanneer en voor welke marketingdoelstellingen ingezet kunnen worden.
Je creëert een samenhangend contentverhaal voor een merk.
Je implementeert bewerkte beelden en video's binnen de content marketingstrategie.
Je formuleert advies naar een organisatie met betrekking tot content marketing en social media.
OLR MAR 7.2 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Leerinhoud

Een van de snelst groeiende beroepen in het marketing- en communicatievak is dat van Content Marketer. Elk bedrijf wil vandaag klanten aan zich binden met een mooi verhaal. Content marketing situeert zich op het raakvlak tussen marketing, media, PR, en journalistiek. Bij content marketing kiezen bedrijven niet voor de harde verkoopstaal of promoties, maar delen ze relevante informatie en verhalen om zo stapsgewijs een publiek op te bouwen en aan zich te binden.

In content marketing komen verschillende skills samen: strategisch inzicht in merken, conceptueel denken, creatie van inhoud, journalistiek, marketing- en salesinzichten, en accountmanagement. Tijdens dit vak leren we onder andere:

 • Wat is content marketing, wie kan het gebruiken, en waarom is het zo belangrijk?
 • Hoe analyseer je een content marketing strategie?
 • Hoe vorm je een degelijke content marketing strategie en hoe kan je deze meten?
 • Hoe maak je een zinvolle financiële inschatting voor content marketing?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van content marketing?
 • Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden de content marketing van vandaag en morgen?
 • ...

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Epic Content Marketing: How to tell a different story, break through the clutter, and win more customers by marketing lessVerplicht
 • Auteur: Joe Pulizzi

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht75,00Paper
Open boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Paper
Open boek