Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Merkreputatiemanagement36485/3095/2324/1/78
Studiegids

Merkreputatiemanagement

36485/3095/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Wat is merkreputatie? Welke bouwstenen heb je nodig om een merkreputatie op te bouwen? Hoe zorg je ervoor dat een merk zich op een duurzame manier in de markt kan zetten én houden? Welke aspecten spelen mee in de interne en externe merkperceptie en hoe kan je je stakeholders binden aan je merk? Studenten gaan zelf aan de slag met een eigen gekozen merk en onderbouwen het met de aangereikte marketingmodellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je maakt de vertaalslag van de algemene missie, marktafbakening en doelstellingen van een merk naar de context van merkreputatiemanagement.
Je licht het belang van merkreputatiemanagement & CRS marketing toe en maakt dat duidelijk door toepassing in een case. 
Je gaat a.d.h.v. een case aan de slag met de interne en externe elementen die een invloed hebben op merkreputatiemanagement.
Je voert een interne & externe analyse van een merkreputatie uit bij een concrete case.
Je past de verschillende stappen van merkreputatieopbouw toe in een case.
Je bespreekt kritisch een zelfopgestelde interne en externe analyse van een merk.
Je stelt een SWOT-analyse en confrontatiematrix op om de marktpositie van een merk te analyseren.
Je bespreekt op basis van een uitgewerkte analyse een positionering voor een merk.
Je past de duurzaamheidsdriehoek 'People, Planet, Profit' toe binnen een concrete case.  
Je analyseert specifieke cases rond greenmarketing en formuleert op basis van die inzichten aanbevelingen rond greenmarketing.
Je stelt een maatschappelijk verantwoord merkreputatieplan op waarbij je je keuzes inhoudelijk verdedigt.
Je verdedigt aanbevelingen op vlak van merkreputatie na een grondige interne en externe analyse. 

Leerinhoud

In dit vak worden studenten ondergedompeld in de wondere wereld van merkreputatiemanagement. Alles start bij de hoofdvraag 'Wat is een merkreputatie?'. Vervolgens bekijken we welke bouwstenen er nodig zijn om een merkreputatie stapsgewijs op te bouwen. We maken daarbij gebruik van het PMP-model. Hoe kan een merk daarna thought leadership opbouwen en zich duurzaam in de markt positioneren en profileren? De theorie wordt onderbouwd aan de hand van een aantal marketingmodellen en geïllustreerd met real life cases. Studenten krijgen de opdracht om een eigen portfolio uit te werken voor een merk.

Studiematerialen (lijst)

People always talk about reputationsVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Picard, Frederik

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht75,00Paper
Open boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Presentatie
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Paper
Open boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Presentatie
Gesloten boek