Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
International marketing36486/3095/2324/1/15
Studiegids

International marketing

36486/3095/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor B2B marketing.

Korte omschrijving

Er zijn twee hoofddoelstellingen voor de cursus Internationale Marketing:

 • Een goed begrip krijgen van de theoretische en conceptuele principes van Internationale marketing;
 • Begrijpen hoe een strategisch internationaal marketingprogramma moet ontwikkeld en beheerd worden en hoe het moet worden uitgevoerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert en analyseert de invloed van de (inter)nationale tendensen binnen de marketingsector.
Je kent de verschillende stappen dat een bedrijf moet ondernemen voor, tijdens en na hun internationalisering.
Je licht de basisprincipes van de uitbouw van de internationale marketing mix toe.
Je hebt inzicht in de verschillende manieren waarop internationale markten kunnen gevonden, betreden en ontwikkeld worden.
Je reflecteert over de rol van marketing en consumptie in de geglobaliseerde wereld.
Je analyseert de verschillende internationaliseringsprocessen van ondernemingen.
Je identificeert culturele diversiteit in internationale marketing- en communicatieplannen.
OLR MAR 7.2 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten in het Engels.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

In deze cursus leert de student de 5 stappenbenadering toe te passen om een internationaal marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren:

1. Beslissen om al dan niet te internationaliseren;
2. Beslissen welke markten te betreden;
3. Strategieën voor markttoetreding;
4. Ontwerp van het wereldwijde marketingprogramma (4P's);
5. Uitvoering en coördinatie van het internationale marketingprogramma.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Global MarketingVerplicht
 • Auteur: Svend Hollensen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek