Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verkoopmanagement36487/3095/2324/1/49
Studiegids

Verkoopmanagement

36487/3095/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Le français du marketing EN eerder ingeschreven voor Commerciële training.

Korte omschrijving

De student verdiept zich in het vak verkoop/verkooptechnieken en leert de principes van strategische accountmanagement via hoor- en werkcolleges en een verplichte observatiestage van 4-5 dagen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je benoemt de stappen van een sales plan en stelt een fictief sales plan op (op basis van sales funnel management, forecasting, balanced scorecard management, enz).
Je beschrijft de rol en het belang van een Customer Relationship Management systeem (zoals customer journey, buyer persona, ezv) voor een sales organisatie.
Je omschrijft de functie van de verschillende rollen in een verkooporganisatie en kadert de relaties met Marketing, Back office en algemeen management.
Je reflecteert kritisch over toegepaste sales technieken in een B2B bedrijf.
Je reflecteert kritisch over de verschillende taken van een sales manager (organiseren, leiding geven, motiveren en plannen) in een B2B bedrijf.
Je past de principes van ‘joint value creation’ toe bij de klantenbenadering.
OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je schrijft beroepsspecifieke documenten op een adequate manier en in het gepaste taalregister.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

1. Je loopt gedurende één week mee in de Sales afdeling van een B2B onderneming en vergezelt een verkoper tijdens zijn dagdagelijkse activiteiten. Hiervoor zoek je zelfstandig een werkplek in een Franstalige omgeving. Dat will zeggen dat je klantengespreken in het Frans bijwoont.
Je geeft een mondelinge presentatie in het Frans en legt het verband met de aangeleerde sales technieken.

2. Tijdens de hoor- en werkcolleges verdiept de student zich in:

 • Organisatie van en Sales Department;
 • Sales Cycle management;
 • Selling to businesses;
 • Selling to individuals;
 • Relationship management;
 • Sales skills (Customer visit, Onderhandelen). 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werkplekleren en/of stage32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Stage, reflectieopdracht en presentatie
Gesloten boek