Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Pitching36489/3095/2324/1/20
Studiegids

Pitching

36489/3095/2324/1/20
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Creative skills binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Creative writing.

Korte omschrijving

Pitching is voor marketeers die in een competitieve omgeving hun capaciteiten en ideeën op een aantrekkelijke en wervende manier willen leren verkopen. Je kunt de behoeftes van je prospect diepgaand analyseren, en kunt je analyse en daaruit voortvloeiende marketingplannen en ideeën vervolgens pitchen als geen ander, beter dan je concullega's. Dat doe je aan de hand van een aantrekkelijke en gebalde presentatie, waarbij je de kracht van je concepten vooral ook mondeling in de verf kunt zetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je licht een creatieve briefing (vertaalslag van de strategische marketing-en communicatiedoelstellingen) mondeling toe ter voorbereiding voor verdere uitwerking van een creatief concept.
Je geeft een pitch presentatie volgens het 10-stappenplan van een elevator pitch.
Je verwerkt creatieve inzichten in een pitch presentatie.
Je communiceert stapsgewijs over een creatief voorstel in dummyvorm om anderen een goed beeld te geven over het idee dat wordt gepresenteerd.
Je verdedigt met de nodige argumenten jouw creatief idee kritisch getoetst met de gestelde strategische marketing en –communicatiedoelstellingen.
OLR MAR 7.1 - De bachelor BM/MAR kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je pitcht overtuigend en helder.
Je implementeert beroepsjargon.

Leerinhoud

Je leert een briefing analyseren die diepgaande intake met je prospect te doen. Je kunt vervolgens het juiste, beste plan op gepaste en professioneel aantrekkelijke manier voorstellen. Dat plan kun je zowel visueel als mondeling op een knallende manier verkopen.
Je leert hoe je de beste, meest aantrekkelijke en meest wervende pitches kunt bedenken en brengen. Dat doe je door elke week verder te blijven sleutelen aan je pitches, waarbij je zelf het voortouw neemt en via feedback en coaching je vaardigheden bijspijkert. Kortom, we hanteren de aanpak 'trial by error' en 'learning by doing'.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefeningen
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Presentatie
Open boek