Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
BTW, douane en accijnzen36497/3095/2324/1/01
Studiegids

BTW, douane en accijnzen

36497/3095/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Inleiding BTW, douane en accijnzen.

Korte omschrijving

België is hét transitland voor de invoer van goederen die bestemd zijn voor Duitsland, Frankrijk, andere EU lidstaten en Zwitserland. België heeft meer dan 200 Europese distributiecentra van multinationals. Deze twee belangrijke troeven worden ook weerspiegeld in de veelvuldig gebruikte douaneregelingen transit en douane-entrepots. Deze en andere douaneregelingen worden uitgebreid besproken in deze cursus.

Door deze internationale handel zijn er veel buitenlandse traders actief in België. En door hun activiteiten zijn zij meestal genoodzaakt om zich te registreren voor BTW-doeleinden of kunnen zij van een vrijstelling genieten voor de handel in goederen die zich in een BTW-entrepot bevinden. Kennis van deze bijzondere BTW-modaliteiten zijn een must voor elke expediteur en logistieke of supply chain manager, en worden evenzeer in detail besproken.

De accijnsinkomsten van de Belgische staat bedragen zo'n 8 miljard euro terwijl de geïnde invoerrechten slechts 2,5 miljard euro bedragen. Een belangrijke materie dus. Daarvan vertegenwoordigen de accijnzen op energieproducten en elektriciteit zo'n 5 miljard euro, en dat zal echt niet veranderen door een verdere neerwaartse trend van de geïnde accijnzen op benzine en diesel. In deze cursus leer je de essentie over deze superbelangrijke bron van inkomsten voor de Belgische staat en haar praktische toepassing op de goederen onderworpen aan die accijnzen zoals de genoemde energieproducten en elektriciteit maar ook alcoholhoudende dranken, tabakswaren, koffie en niet-alcoholhoudende dranken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past op verschillende elementen van douanewaarde de fiscale regelgeving toe.
Je stelt de nodige documenten op voor internationale/communautaire en nationale handel.
Je raadpleegt bronnen over douane wetgeving en procedures.
Je past de Europese regelgeving mbt douane toe in concrete dossiers.
Je adviseert op een gestructuurde wijze klanten en collega's in de douane- en accijns-behandelingen in het kader van goederenstroom.
Je adviseert de klant in functie van de verplichtingen van de buitenlandse onderneming op BTW reglementering.
Je maakt een douane-aangifte op en verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op.
Je adviseert de klant over douane technische aspecten op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving.
OLR SCM 10.0 - De bachelor BM/SCM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je integreert zelf verworven informatie over douane op een correcte manier.

Leerinhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Accijnzen : algemeen

Accijnzen : sectoraal

Accijnzen : case studies

Economische douaneregelingen : inleiding

Douane-entrepot

Actieve veredeling

Tijdelijke invoer

Behandeling onder douanetoezicht

Passieve veredeling

Extern douanevervoer

Economische douaneregelingen: case studies

Douaneschuld

AEO

Invordering en geschillen

BTW: aansprakelijke vertegenwoordiging

BTW-entrepot

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek