Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Internationaal transportrecht39009/3095/2324/1/49
Studiegids

Internationaal transportrecht

39009/3095/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Popelier Dimitri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Deze cursus richt zich op logistieke contracten in een internationale vervoercontext.
Het internationaal transportrecht wordt aangeleerd vanuit een contractketenperspectief, gekoppeld aan de onderliggende en daaraan gekoppelde commerciële transacties (in het bijzonder verkoop- en verzekeringscontracten).

Deze cursus start met een overzicht van de verschillende logistieke dienstverleners en de impact van de gekozen logistieke dienstverlener op de aansprakelijkheidspositie van de ladingbelanghebbende. Hierbij zal de focus vooral liggen op het onderscheid tussen een vervoerder, een expediteur en een transportbemiddelaar.

In het volgende deel gaat de cursus dieper in op vervoersovereenkomsten onder het internationaal transportrecht.
Hier zal de cursus de volgende onderwerpen behandelen:
-Relatie tussen koopovereenkomst en vervoersovereenkomst
-Toepassingsgebied internationaal vervoerrecht
-Vervoerder aansprakelijkheid en vrijstelling gronden
-Een vergoeding
-Procedurele aspecten
-Verlader aansprakelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vult de transportdocumenten in voor alle transportmodi rekeninghoudend met de wettelijke consequenties.
Je beheert een multimodaal transportdossier rekening houdend met de juridische aspecten van de Multimodale Transport Organisator (MTO).
Je vult de documenten van de Maritieme supply chain in.
Je beschrijft de belangrijkste regelgeving van de Internationaal Transportwetgeving.
Je bewaakt de regelgeving inzake internationale spoor-, weg- en luchtverdragen bij het maken van beslissingen met betrekking tot transport.
Je adviseert betrokken partijen over hun rechten en plichten betreffende de geldende transportwetgeving en hun aansprakelijkheden.
Je verbindt de Europese regelgeving transport modi/douane met de uitwerking ervan op de nationale wetgeving.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
  • Omschrijving: Casus
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen

Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Casus