Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Assurance des biens et du transport36499/3095/2324/1/69
Studiegids

Assurance des biens et du transport

36499/3095/2324/1/69
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Popelier Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Deze cursus heeft als missie de studenten een duidelijk beeld te verschaffen omtrent de structuur en de werking van de transportverzekeringsmarkt. Degelijk onderbouwde kennis hiervan wordt aangereikt op basis van wetgeving en rechtspraak.
Er gaat veel aandacht naar de cargoverzekeringen. Het toepassingsgebied en de verzekeringsclausules. De studenten leren de waarborgtypes grondig kennen en de basisregels voor de appreciatie van een risico toepassen. Zij verwerven bovendien een beter inzicht in de kenmerken en eigenschappen van verschillende goederen, in de schadepreventie, in bijzondere en gemene averij, het verhaal.
Daarnaast komen ook de andere relevante verzekeringen aan bod. Inzicht wordt verstrekt over CMR, binnenvaart- en zeevaartcasco, charterer’s liability.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je hebt inzicht in de wettelijke grondslagen die aan de basis liggen van Goederen- en Transportverzekeringen.
Je onderscheidt de karakteristieken van de Goederen- en Transportverzekeringen.
Je onderscheidt de verschillende actoren van de Goederen- en Transportverzekeringsmarkt van mekaar met hun respectievelijke bevoegdheden.
Je legt de factoren uit die invloed hebben op de premie voor een Goederen- en Transportverzekering.
Je past de voorwaarden van de Goedereverzekeringspolis van Antwerpen van 20 april 2004 toe op een concrete situatie.
Je legt het verschil tussen Particuliere en Gemene averij uit en koppelt de respectievelijke schaderegeling aan een gegeven situatie.
Je beschrijft de verantwoordelijkheid en de risico's van de verschillende partijen van de verschillende transportmodi.
Je volgt het schadedossier op in samenwerking met de verzekeraar.
Je identificeert de mogelijke logistieke bedreigingen.
Je neemt preventieve acties om risico's te vermijden.
Je past de basisprincipes van Binnenvaartcasco verzekeringen toe in concrete gevallen.
Je implementeert de regelgeving inzake internationale transportwetgeving en -verdragen in het behandeling van schadedossiers.
OLR SCM 7.3 - De bachelor BM/SCM kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
  • Omschrijving: Casus
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen

Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Casus