Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Enterprise Resource Planning39010/3095/2324/1/83
Studiegids

Enterprise Resource Planning

39010/3095/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Casier Gregory
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je gebruikt ERP systemen in de sturing van de supply chain management.
Je legt de verschillende delen van een ERP-systeem uit.
Je legt verbanden tussen cijfers om te komen tot een correcte analyse in functie van bedrijfsdoelstellingen.
Je adviseert een organisatie op basis van een evaluatie over de bestaande processen.
Je beschrijft de rol van ERP in de supply chain management.
OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je ondersteunt het bedrijf of de organisatie a.d.h.v. een managementrapportering, afgestemd op de organisatie en gebruik makend van specifieke software.
OLR SCM 5.1 - De bachelor BM/SCM streeft naar een hoge digitale geletterdheid en maakt gebruik van actuele technologieën.
Je ondersteunt ICT'ers in het uitvoeren van supply chain management ICT-projecten en behoefte-analyses.
OLR SCM 5.2 - De bachelor BM/SCM gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze beroepsspecifieke planningssoftware en actuele logistieke ICT-pakketten ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt een ERP systeem als beginnend gebruiker.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek