Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Warehousemanagement36502/3095/2324/1/74
Studiegids

Warehousemanagement

36502/3095/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je onderscheidt de verschillende ISO-certificaten van elkaar.
Je identificeert de vereisten en KPI's voor een succesvol ‘Total Quality Management’.
Je beschrijft de verschillende quality management systemen.
Je beschrijft de verschillende soorten voorraden aan de hand van een concrete casus.
Je geeft een overzicht van de verschillende opslagmethodes, de bijhorende interne transportmiddelen en orderpicksystemen zoals de techniek van automated order picking, parcel handling en smart replenishment.
Je verbetert de werking van een magazijn, zoals de efficiëntie verhogen, de fouten verminderen, de vertragingen oplossen en de planning optimaliseren.
Je berekent de behoeften aan plaats, voertuigen, opslagmiddellen en personeel van een magazijn.
Je optimaliseert het warehousemanegement door ICT en Warehouse Management Systeem in te zetten.
Je integreert de werking van een magazijn in de supply chain en de relaties met actoren stroom op- en afwaarts.
Je geeft de praktische toepassingen van crossdocking aan.
Je analyseert de return van een investering via de gepaste methode.
Je berekent de werkingskosten van de verschillende delen van een magazijn.
Je ondersteunt het dagelijks beheer van een middelgroot of groot magazijn en een klein magazijn kan je zelfstandig beheren.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren24,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (76u)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Casus
Open boek