Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Spaans 336504/3095/2324/1/45
Studiegids

Spaans 3

36504/3095/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Spaans binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bernad Leila, Volders Mieke
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Spaans 2.

Korte omschrijving

Je kennis van het Spaans wordt verder uitgediept aan de hand van praktische professionele communicatieve contexten: mensen toespreken, afspraken maken, e-mails begrijpen en eenvoudige e-mails schrijven, telefoneren, een gesprek voeren over werkervaring en toekomstperspectieven, producten en projecten beschrijven. Je beschikt hiervoor over een definitief verworven grammaticale kennis en een uitgebreide algemene en professionele woordenschat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.4 - De bachelor BM/SCM kan met eenvoudige woordenschat in een beroepsspecifieke context communiceren in het Spaans of Duits.
Je schrijft eenvoudige e-mails in grammaticaal correcte taal.
Je begrijpt teksten en e-mails met complexer taalgebruik binnen eigen vak- en/of interessegebied. Je leidt reeds veel uit de context af.
Je begrijpt de hoofdpunten van zakelijke/persoonlijke gesprekken (bij een normaal spreektempo) wanneer er duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gebruikt.
Je taalgebruik is functioneel en je uitspraak is correct. Je spreekt over ervaringen, gebeurtenissen, verwachtingen en zakelijke ambities op een eenvoudig samenhangende manier.
Je schrijft eenvoudige tekstjes over actuele, zakelijke en/of persoonlijke onderwerpen.

Leerinhoud

Communicatieve situaties: Werkagenda opstellen, afspraken maken, vergaderen, producten en projecten beschrijven, toekomstperspectieven bespreken (studies en professioneel), e-mails begrijpen en opstellen, zakelijke contacten leggen.

Functionele grammatica uitdiepen: tijden en werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden.

Zakelijke woordenschat uitbreiden en aanwenden in mondelinge en schriftelijke contexten.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
EMPRENDEDORES 1Verplicht
 • Auteur: Geni Alonso, Marta Gonz├ílez, Suzana Ortis

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefeningen
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Presentatie
Open boek