Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project duurzaamheid36505/3095/2324/1/79
Studiegids

Project duurzaamheid

36505/3095/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Green logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn EN eerder ingeschreven voor Circulaire economie.

Korte omschrijving

Logistieke bedrijven hebben heel wat vragen op het gebied van duurzaamheid. Vaak willen ze wel duurzamer gaan produceren of transporteren, maar de sector hinkt achterop wanneer het gaat over duurzame transformatie. In dit project zal je een logistieke KMO helpen met een specifiek digitaal vraagstuk rond duurzaamheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je werkt een oplossing uit voor een reƫle case rond duurzaamheid.
OLR SCM 3.2 - De bachelor BM/SCM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je werkt projectmatig waarbinnen je haalbare doelstellingen stelt.
Je werkt op een agile manier aan een project door regelmatig feedback te vragen en te verwerken.
OLR SCM 6.2 - De bachelor BM/SCM toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je formuleert een SMART doelstelling vanuit een concrete probleemstelling.
OLR SCM 8.0 - De bachelor BM/SCM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert de uitgewerkte oplossing in teamverband op een professione manier.
Je respecteert de opgelegde deadlines.
Je werkt vlot samen in teamverband.
OLR SCM 10.0 - De bachelor BM/SCM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert kritisch op de aangeboden oplossingen inzake duurzaamheid.

Leerinhoud

Voor het project duurzaamheid voer je een opdracht uit in groep.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
  • Omschrijving: Projectwerk in groep
Vormen van groepsleren4,00 uren
  • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Casus en werkstuk
Presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Casus en werkstuk
Presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

De evaluatie gebeurt op basis van de projectvoortgang en het eindrapport, aanwezigheid op de afgesproken contactmomenten is verplicht.