Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sustainable transport and energy36506/3095/2324/1/16
Studiegids

Sustainable transport and energy

36506/3095/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Green logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hintjens Joost
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus verdiept uw kennis van transport en logistiek en richt zich op hoe hun processen (duurzamer) kunnen worden. We werken binnen het kader van de EU bekend als : "the green deal", en het "fit for 55" programma van de Europese Commissie.

Actieve deelname is cruciaal voor het slagen van deze cursus, aanwezigheid is (bijna) verplicht. De cursus is een CLIL cursus, dus uitsluitend in het Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je berekent externe kosten van transportvormen.
Je identificeert opportuniteiten voor duurzaamheidsverhogende projecten in het kader van energie en/of transport.
Je duidt de evolutie van duurzame energievormen.
Je zet een multimodale transportketen op en duidt de duurzaamheid ervan.
Je past de wetgeving rond duurzame energie en transportmodi toe.
OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Leerinhoud

Samen gaan we op zoek naar manieren waarop organisaties hun logistieke operaties en hun supply chain duurzamer kunnen maken. We gaan uit van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en van het concept van externe kosten. We doen dit door een combinatie van theorie en praktijk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Casus