Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Digitale transformatie in de logistieke sector36507/3095/2324/1/50
Studiegids

Digitale transformatie in de logistieke sector

36507/3095/2324/1/50
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Smart logistics binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak geeft studenten algemene kennis over de nieuwste digitale innovaties die worden ontwikkeld en geïmplementeerd in de logistieke keten. De studenten volgen colleges in de klas en werken in groepjes om de onderwerpen zelf verder uit te zoeken en te verkennen. Dit is een mixed teaching methode die de studenten de mogelijkheid geeft om geïnspireerd te raken, maar ook om het onderwerp in eigen handen te nemen en zelf verder inzichten te verwerven. De studenten zullen werken in gemixte groepen en zullen regelmatig discussiemomenten krijgen om een update te geven over hun project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert welke doelstellingen worden beoogd met een digitale innovatie use cases.
OLR SCM 3.1 - De bachelor BM/SCM heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je hebt inzicht in de soorten digitale innovatie die in de supply chain kunnen worden ingezet aan de hand van voorbeelden van digitale innovatie use cases.
OLR SCM 3.2 - De bachelor BM/SCM werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om transport, goederen- en informatiestromen en processen te optimaliseren.
Je onderzoekt het verbeteringspotentieel van processen door digitale transformatie.
OLR SCM 5.1 - De bachelor BM/SCM streeft naar een hoge digitale geletterdheid en maakt gebruik van actuele technologieën.
Je legt uit welke methoden kunnen worden gebruikt om de effecten van de introductie van digitale innovatie te kwantificeren en/of te benchmarken.
Je legt de positieve en negatieve effecten van digitale transformatie op het milieu uit.
Je hebt inzicht in gain sharing scenario's die kunnen worden geïmplementeerd in de supply chain voor effectieve innovatie adoptie.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert op een professionele manier de resultaten van je onderzoek/leerproces.

Leerinhoud

De studenten leren over de digitale transformatie in de logistieke sector door middel van lezingen en individueel onderzoekswerk over de volgende topics:
• Trends in het supply chain management
• Port community system and truck guidance systems bij havens
• Oplossingen voor verticale integratie en kostenbesparingen in de toeleveringsketen: het geval van blockchaintoepassing
• AI en syncromodaliteit toepassingen in het logistiek

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren18,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in goep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Paper
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Paper
Open boek