Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Danstraining 1-hedendaagse en klassieke dans38229/3098/2324/1/86
Studiegids

Danstraining 1-hedendaagse en klassieke dans

38229/3098/2324/1/86
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Alleyne Kristina, Azpillaga Camio Ignacio, Babic Borna, Boterman Greet, Clijsters Judith, Cooke Lewis, De Blust-Mommaerts Andres, Desmet Pieter, Goosen Lawton Tijen, Kandemir Yasemin, Lachky Anton, Mancebo Martínez Hernán, Mata Rojas Cruz Isael, Sun Xiaojun, Van Quaquebeke Geneviève, Vezich Anthony, Ward Libby
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Korte omschrijving

Danstraining is een kernonderdeel van het opleidingsprogramma dat de studenten kennis laat maken met een breed scala van diverse input van verschillende gastdocenten gedurende het jaar. Studenten maken kennis met een reeks van bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Krijgt een fysiek besef van de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek op een fundamenteel niveau.
Krijgt een intellectueel besef van de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek op een fundamenteel niveau.
Belichaamt de concepten van elke leraar op een basisniveau.
Toont ruimtelijk bewustzijn en ruimtelijke projectie binnen en buiten het lichaam
Onderzoekt verschillende dynamieken en gebruikt deze om de uitvoering binnen het lesmateriaal te verkennen.
Past het juiste gebruik van de spierspanning toe, het loslaten en de ademhaling voor bewegingsvoorstellen
Demonstreert en begrijpt muzikaliteit, frasering en impuls binnen bewegingsfrases.
Doet aan zelfreflectie en verwerkt feedback van medestudenten en docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert in de verschillende technieken die worden aangeboden, ongeacht het gemak of de uitdaging waarmee men wordt geconfronteerd
Bepaalt mentale en lichamelijke verbindingen met elke bestudeerde bewegingstechniek.
Reflecteert over de eigen praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Gebruikt intrinsieke motivatie om persoonlijke grenzen uit te dagen
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert de mogelijkheden van hun lichaam en werkt verstandig met deze mogelijkheden en beperkingen.
Onderzoekt de verbanden tussen de onderwezen technieken en andere aspecten van het curriculum om het begrip en de belichaming ervan te verbeteren.
Maakt gebruik van een probleemoplossende houding om uitdagingen binnen een techniek op te lossen.

Leerinhoud

De danstraining is een kernonderdeel van het programma dat de studenten laat kennismaken met een breed scala aan uiteenlopende inbreng van verschillende gastdocenten gedurende het hele jaar. Studenten maken kennis met een reeks van hedendaagse-, klassieke- en improvisatiebewegingstijlen om zo hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

De studenten nemen volledig deel aan alle bewegingsstijlen van alle hedendaagse en klassieke docenten en zoeken naar hun persoonlijke bewustzijn en connectiviteit binnen elke bewegingsstijl. Vele aspecten van de training komen aan bod, waaronder kracht, connectiviteit, bewustzijn, fysieke intelligentie, vloerwerk, staand werk, articulatie, ruimtelijk bewustzijn, intensiteit, veilige oefening, bewegingskwaliteit, bewegingsintentie. De studenten zullen ook een scala aan onderwijsmethoden ervaren en zullen hun persoonlijke connecties met elke methode onderzoeken. De studenten worden aangemoedigd om hun geest-lichaam verbinding te verkennen door het verhogen van hun lichaamsbewustzijn en het voelen door middel van belichaamde praktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen190,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid