Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drama 1719/3098/2324/1/05
Studiegids

Drama 1

719/3098/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tuytschaever Karel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Door middel van concrete theatrale oefeningen leert de student zich op een authentieke belichaamde manier uit te drukken.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Verwerft anatomisch inzicht en vaardigheden in het gebruik van de stem
Verwerft theoretisch inzicht en belichaming van lichaamstaal en gelaatsexpressie.
Ontwikkelt authenticiteit in podiumaanwezigheid
Ontwikkelt een reeks performatieve kwaliteiten en vaardigheden
Onderzoekt methoden om een innerlijke wereld tot uitdrukking te brengen
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Onderzoekt methoden om een innerlijke wereld tot uitdrukking te brengen
Geeft uitdrukking van expressiviteit in de stem
Analyseert de ruimte en het vermogen om spanning op te bouwen tussen performers
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Onderzoekt hoe bewustwording en training in drama kan bijdragen aan de algehele performativiteit

Leerinhoud

Door middel van concrete theatrale oefeningen - gebaseerd op een tekst of een improvisatieopdracht - leert de student zich op een authentieke belichaamde manier uit te drukken. De nadruk ligt op het verkennen en onderzoeken van de eigen theatrale belichaamde toestanden en transformaties, eerder dan op een vaste vorm van presentatie. De belichaamde theatrale vaardigheden die in deze les worden getraind, ondersteunen de dansstudenten bij de ontwikkeling van hun performatieve vaardigheden en hun eigen artistieke stem.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid