Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dansgeschiedenis 1701/3098/2324/1/72
Studiegids

Dansgeschiedenis 1

701/3098/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Assche Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 85,00 uren

Korte omschrijving

Dansgeschiedenis 1 onderzoekt thema’s uit de geschiedenis van de dans, geplaatst in hun culturele, politieke en interdisciplinaire artistieke context.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Begrijpt belangrijke evoluties, thema's en protagonisten binnen de dansgeschiedenis in relatie tot hun bredere kunsthistorische context.
Begrijpt en reflecteert op de relatie tussen (historische) artistieke discoursen en praktijken met sociale en politieke ideologieën.
Heeft een basiskennis van metahistorische processen en uitdagingen met betrekking tot de constructie van de dansgeschiedenis
Reflecteert op inhoud en structuur in relatie tot eigen en gedeelde standpunten
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden om een relevante dialoog aan te gaan.

Leerinhoud

Dansgeschiedenis 1 onderzoekt thema's uit de geschiedenis van de westerse theaterdans, geplaatst in hun culturele, sociale, politieke en interdisciplinaire artistieke context. Het doel is een panorama te geven van de dansgeschiedenis aan de hand van verschillende onderwerpen, gebaseerd op de studie van bronnen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: rituelen, gender, natuurlijkheid, het "politieke lichaam", de kwestie van vrede en oorlog, technologie, ruimte en uitvoeringscontext en institutionalisering. Het betreft een brede periode, van de prehistorie tot het begin van de 20e eeuw (die aansluit bij Dansgeschiedenis 2 uit BA2), maar ook meer recente zaken worden bekeken en geanalyseerd. Het biedt een grote reflectie over geheugen en erfgoed. Ook wordt aandacht besteed aan hoe choreografen en dansers, uit heden en verleden, zich verhouden tot de (dans)geschiedenis (de "metageschiedenis"). Zo wil de cursus studenten stimuleren om na te denken over wat (dans)geschiedenis kan betekenen voor hun eigen artistieke praktijk en hoe (dans)geschiedenis hen kan inspireren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid