Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Danstraining 2-hedendaagse en klassieke dans38236/3098/2324/1/33
Studiegids

Danstraining 2-hedendaagse en klassieke dans

38236/3098/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Alleyne Kristina, Babic Borna, Becker Douglas, Boterman Greet, Clijsters Judith, Cooke Lewis, De Blust-Mommaerts Andres, Desmet Pieter, Goosen Lawton Tijen, Kandemir Yasemin, Lachky Anton, Mancebo Martínez Hernán, Martins de Oliveira Renan, Mata Rojas Cruz Isael, Sun Xiaojun, Van Quaquebeke Geneviève, Vezich Anthony
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Korte omschrijving

Danstraining is een kernonderdeel van het opleidingsprogramma dat het hele jaar door een breed scala aan input van verschillende gastdocenten levert. Studenten ervaren een reeks van bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Danstraining 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Krijgt een fysiek inzicht in de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek
Krijgt een intellectueel inzicht in de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek
Belichaamt de stellingen van elke leraar op een evoluerend niveau
Toont helderheid in ruimtelijk bewustzijn en projectie binnen en buiten het lichaam
Bepaalt het juiste dynamische gebruik om aan de expressieve eisen van het bewegingsmateriaal te voldoen
Selecteert het juiste gebruik van de spierspanning, het loslaten en de ademhaling voor de bewegingsvoorstellen
Bevat relevante muzikaliteit, frasering en impulsen binnen bewegingszinnen
Kan kritisch reflecteren en verwerkt feedback van zichzelf, medestudenten en leerkrachten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert in alle technieken die worden aangeboden, ongeacht het gemak of de uitdaging waarmee men wordt geconfronteerd.
Identificeert en verfijnt de verbindingen tussen geest en lichaam bij elke bestudeerde bewegingstechniek
Kan kritisch reflecteren op de eigen praktijk om het potentieel uit te breiden en de eigenheid te erkennen
Maakt gebruik van een intrinsieke motivatie om persoonlijke grenzen uit te dagen en te verleggen.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en reflecteert op de mogelijkheden van het eigen lichaam en werkt verstandig met deze mogelijkheden en beperkingen.
Integreert en analyseert kennis van onderwezen technieken en andere cursussen in het curriculum om het begrip en de belichaming ervan te verbeteren.
Maakt gebruik van een probleemoplossende houding om te werken met uitdagingen binnen een techniek

Leerdoelen


Leerinhoud

Danstraining 2 is een kernonderdeel van het programma dat het hele jaar door een reeks verschillende inputs van verschillende gastdocenten biedt. Studenten ervaren een reeks van hedendaagse, klassieke en improvisatie bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.
Studenten nemen volledig deel aan alle bewegingsstijlen die door alle hedendaagse en klassieke leraren worden gegeven en zoeken naar hun persoonlijke bewustzijn en connectiviteit binnen elke bewegingsstijl. Vele aspecten van training zullen aan bod komen, waaronder kracht, connectiviteit, bewustzijn, fysieke intelligentie, grondwerk, staand werk, articulatie, ruimtelijk bewustzijn, intensiteit, veilig oefenen, bewegingskwaliteiten, bewegingsintentie, verhoogd tempo en complexiteit, onder andere.
Studenten zullen ook een reeks van lesmethodes ervaren en hun persoonlijke connecties met elke methode onderzoeken. Studenten worden aangemoedigd om hun mind-body connectie te verkennen door het vergroten van hun lichaamsbewustzijn en -gevoel via belichaamde beoefening. Studenten moeten reflecteren op de verschillende praktijken die ze ervaren om zo hun eigen persoonlijke bewegingsstem en voorkeuren te identificeren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid