Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dansgeschiedenis 2702/3098/2324/1/09
Studiegids

Dansgeschiedenis 2

702/3098/2324/1/09
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): De Laet Timmy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben bepaald en nog steeds aansturen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Dansgeschiedenis 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Dansgeschiedenis 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Dansgeschiedenis 1 worden opgenomen samen met Dansgeschiedenis 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Verkent persoonlijke relevantie en dialogen over theorie├źn, geschiedenissen, filosofie├źn en praktijken van de dans.
Heeft voldoende kennis van en onderzoekt dansgeschiedenis in relatie tot hedendaagse praktijken
Is in staat om transhistorische lijnen in de recente dansgeschiedenis te identificeren
Reflecteert op maatschappelijke, politieke, economische en culturele bewegingen in de 20e en 21e eeuw en onderzoekt kritisch hun invloeden op dansontwikkelingen
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Laat de reflectie en bevraging van het huidige kunstonderzoek in relatie tot het historisch onderzoek zien
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Toont communicatieve vaardigheden aan om een relevante dialoog te ontwikkelen.

Leerinhoud

Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben bepaald en nog steeds aansturen. De cursus gebruikt specifieke lichaamsconcepten (zoals het minimalistische lichaam, het efemere lichaam, het documentaire lichaam, etc.) als analytische lenzen die niet alleen tijdsoverschrijdende vergelijkingen mogelijk maken tussen het verleden en het heden van dans, maar die ook dienen als brug tussen theorie en praktijk. Door deze transhistorische en interdisciplinaire benadering leren studenten kritisch om te gaan met de standaardperiodisering van dansgeschiedenis in een lineaire progressie die loopt van moderne, naar postmoderne, conceptuele, en hedendaagse dans. Voorbereidende lectuur en discussies tijdens de les van verschillende sleutelteksten met betrekking tot zowel dansgeschiedenis als geschiedenistheorie zullen studenten de nodige achtergrond en terminologie verschaffen om een zelfreflectief perspectief te ontwikkelen op zowel gecanoniseerde als gemarginaliseerde tendensen in dans. Door historische en recente case studies uit het dansveld naast elkaar te plaatsen, daagt de cursus studenten uit om theoretische debatten en conceptuele vocabulaires te verbinden met specifieke choreografische praktijken.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap
Voor elke les wordt één tekst toegewezen, die verplicht gelezen dient te worden. Alle teksten zullen als PDF beschikbaar zijn op Digitap.
Tijdens de eerste les krijgen studenten een Cursuswijzer, met een overzicht van alle onderwerpen van de cursus, leeslijst, en andere relevante informatie met betrekking tot de cursus.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid