Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziek 231011/3098/2324/1/84
Studiegids

Muziek 2

31011/3098/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Impe Geert
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Muziek 2 zal elementen toevoegen om verschillende perspectieven te blijven aanbieden aan studenten om te helpen in hun persoonlijke groei als danskunstenaars.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziek 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Muziek 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald, moet Muziek 1 worden opgenomen samen met Muziek 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Integreert eigen ritmes in een bewegingszin
Begrijpt en gebruikt muziekterminologie
Belichaamt, creƫert en speelt verschillende ritmische structuren
Werkt samen en levert een bijdrage in een groepsomgeving bij het spelen van verschillende ritmische structuren
Zet verworven percussie-instrumenten om in eigen bewegingsmateriaal om de muzikaliteit van persoonlijke expressie te verkennen.
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Luistert actief naar en begrijpt de relatie tussen kwaliteit in muziek en beweging.
Analyseert en reflecteert hoe een bepaald ritme fysiek kan worden vertaald
Reflecteert op de impact en de betekenis die muziek heeft op de persoonlijke bewegingstaal.
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Ontwikkelt een bewustzijn van hoe muziek kan bijdragen aan de algemene performativiteit.

Leerinhoud

Muziek 2 breidt uit op elementen uit Muziek 1 om verschillende perspectieven te blijven presenteren om studenten te helpen bij hun persoonlijke groei als danskunstenaar. In de cursus muziek wordt een scala aan docenten en praktijken opgenomen die de kennis van percussietechnieken, complexe ritmische combinaties, maatsoorten, samenspel, het opnemen van ritmes, het uitvoeren van eenvoudige lichaamspercussie, zang, percussief denken, het vertalen van ritmische combinaties in het lichaam door het gebruik van partituren en improvisatieopdrachten verdiepen. De studenten worden aangemoedigd om na te denken over hun relatie tot muzikaliteit en ritmiek en hoe ze hun expressieve keuzes in verband brengen met de gebruikte klank.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste

Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid