Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Complementaire training 1-yoga, dansanalyse, anatomie, conditie, voeding, e.a.38230/3098/2324/1/23
Studiegids

Complementaire training 1-yoga, dansanalyse, anatomie, conditie, voeding, e.a.

38230/3098/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Boterman Greet, Clijsters Judith, Maes Eva, Schütt Anne, Van Dijck Goedele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Korte omschrijving

Complementary Training biedt een breed scala aan cursussen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten onder meer yoga, dansanalyse, anatomie, blessurepreventie, inclusiedans, body mind centering, acrobatie en voeding, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt materiaal op een fundamenteel niveau in elke bestudeerde discipline
Doet aan zelfreflectie en verwerkt feedback van medestudenten en docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert volledig en neemt actief deel aan elke bestudeerde discipline
Verkent actief elkaars lichamelijke taal om persoonlijke connectie te ontdekken.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en verkent persoonlijke capaciteiten om materiaal te realiseren binnen de eigen individualiteit
Begrijpt het belang van een reeks fysieke oefeningen om de gezondheid op lange termijn te ondersteunen
Begrijpt de spierfunctie, aanpassing en bewegingsefficiëntie in de danstraining en herkent de individuele behoeften.
Denkt na over hoe de verschillende klassen met elkaar in verbinding staan en gebruikt dit in hun praktijk
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Laat zien dat er flexibiliteit en creativiteit nodig is bij het werken met uiteenlopende praktijken en instanties en in uiteenlopende omgevingen.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Geeft blijk van het ontwikkelen van articulering en woordenschatbewustzijn bij het bespreken van beweging in fysieke taal, gesproken en geschreven woord
Onderzoekt lichamelijke taal zodat relevante discoursen in verschillende omgevingen kunnen worden gevoerd.

Leerinhoud

Complementary Training biedt een breed scala aan cursussen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten onder andere yoga, dansanalyse, anatomie, blessurepreventie, inclusiedans, body mind centering, acrobatie en voeding, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant. De cursussen bieden een training die verschillende perspectieven biedt voor mind-body bewustzijn en zelfzorg en door een voortdurende betrokkenheid studenten aanmoedigen om hun persoonlijke verbinding, belichaming en begrip van elke aangeboden vorm te vinden. Integratie van kennis uit deze cursussen en verkenning van de verbanden tussen onderwerpen in het hele programma wordt in het bijzonder aangemoedigd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen100,00 uren
Vormen van groepsleren100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen160,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid