Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Complementaire training 3-yoga, conditie, e.a.38242/3098/2324/1/43
Studiegids

Complementaire training 3-yoga, conditie, e.a.

38242/3098/2324/1/43
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Clijsters Judith, Maes Eva, Schütt Anne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

Complementaire Training 3 biedt lessen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten o.a. yoga, blessurepreventie, inclusiedans, body mind centering en acrobatie gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant.

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Complementaire Training 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt materie op een geavanceerd niveau in elke bestudeerde discipline
Kan kritisch reflecteren en integreert de feedback van zichzelf, medestudenten en docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert volledig en neemt actief deel aan elke bestudeerde discipline
Onderzoekt de relevantie van elke 'body of knowledge' om persoonlijke connectiviteit te onderzoeken.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en verkent persoonlijke capaciteiten om flexibel materiaal te realiseren en individualiteit uit te dagen.
Reflecteert en integreert kennis om een gezond lichaam en een gezonde geest voor de lange termijn te behouden.
Maakt gebruik van relevante spierfunctie, aanpassing en bewegingsefficiëntie in de danstraining en verwerkt de individuele behoeften.
Denkt na over hoe verschillende lessen met elkaar in verbinding staan en onderzoekt dit in hun praktijk.
Evalueert en herdefinieert de eigen doelstellingen en past de fysieke behoeften voor het trainen van het eigen lichaam aan.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Laat de vereiste flexibiliteit zien en breidt de creativiteit uit door te werken met uiteenlopende praktijken en instanties en in uiteenlopende omgevingen.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Kan een kritische blik werpen op elke 'body of knowledge' om het relevante discours in diverse omgevingen te ontwikkelen.
Ontwikkelt articulatie bij het bespreken van beweging in fysieke taal, gesproken en geschreven woord.

Leerinhoud

Complementaire Training 3 biedt lessen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen kunnen omvatten onder andere yoga, blessurepreventie, inclusiedans, body mind centering en acrobatie, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant. De lessen bieden een fysieke training die perspectieven biedt voor "mind-body" bewustzijn en door een voortdurende betrokkenheid studenten aanmoedigt om hun persoonlijke verbinding, belichaming en begrip van elke aangeboden vorm te vinden. Studenten moeten elk aspect van het programma belichamen en reflecteren op de persoonlijke betekenis ervan voor hun individuele lichaam, capaciteiten, gezondheid, visie en behoeften. Studenten moeten bewust reflecteren op en kennis integreren van Complementaire Trainingscursussen in de rest van hun studieprogramma en overwegen hoe deze een duurzaam trainingsprogramma kunnen bieden in hun toekomst als danskunstenaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid